Phone

(28)3896.8699-0972924961

Trang Chủ > Dịch vụ > Phát triền phần mềm Nhúng (Embedded Software Development Services)

Phát triền phần mềm Nhúng (Embedded Software Development Services)

Thegioiic thực hiện phát triển phần mềm nhúng cho hầu hết các bộ vi xử lý, hệ thống systems-on-chip (SoC), digital signal processors (DSP) và microcontrollers (MCU). Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống ARM7, ARM9, ARM11, XScale, Sheeva, Cortex-M3, Cortex-A8, x86, Intel Atom, MIPS, PowerPC, TMS320, Blackfin, AVR, AVR32, MSP430.

Thegioiic tập trung thiết kế phần mềm nhúng cho các thiết bị di động, cầm tay dựa trên nền Linux

Với sự thành công của hầu hết các dự án phần mềm nhúng đã cho phép chúng tôi tự tin cung cấp dịch vụ gia công phát triển phần mềm nhúng chất lượng cao:

 

Phát triển phần mềm Nhúng (Embedded Software Development) 

Phát triển phần mềm cho các hệ thống được điều khiển bởi vi xử lý số (MPU), system-on-chip (SoC), digital signal processors (DSP) and microcontrollers (MCU). Sử dụng các hệ điều hành nhúng (Linux, WinCE), các bảng biểu và hệ điều hanh thời gian thực OSes (eCos, FreeRTOS, ThreadX and custom RTOS). Nạp phần mểm cho các vi xử lý từ 8-bit/16-bit tới 32-bit. Thực hiện các thuật toán xử lý tín hiệu số cho các bộ xử lý tín hiệu số.

 

Phát triển gói hỗ trợ Board mạch (Board Support Package Development)

Chuẩn bị các gói hỗ trợ Board, đầu tiên là các bootloaders (U-Boot, RedBoot, EBOOT), đến device drivers, protocol stacks, system interfaces (PCI/ISA/LPC, I2C/SPI/SSP, Ethernet, LCD STN/TFT, USB, Wireless USB, WiFi, Bluetooth, Zigbee), memory (NOR/NAND/Dataflash Flash, CF/MMC/SD, FRAM/NVRAM/SRAM, EEPROM, DDR/DDR2/SDRAM), ngoài ra,  các  thử ngiệm chuẩn đoán on-board (on-board diagnostic tests), file system images, scripts to build a distribution.

 

Tùy chỉnh các hệ thống Buildroot, Openembedded (Buildroot, Openembedded build-system customizations)

Hệ điều hành Linux được sử dụng cho hầu hết các cấu trúc vi xử lý như (ARM, XScale, x86, MIPS, PowerPC) và cho các dòng máy tính công nghiệp (CompactPCI, PC104/PC104-plus). Tối ưu hóa các giải pháp hiệu chỉnh cho các hệ thống: multimedia systems, data storage systems, server routers of the wireless network.

 

Nạp frameworks của Embedded Linux cho phần cứng (Porting popular Embedded Linux frameworks to a custom hardware)

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ nạp framework của Embedded Linux cho các phần cứng. Việc nạp Linux không chỉ bao gồm các phần mềm phức tạp như QT/embedded, Maemo, Google Android, Gnome Mobile ,mà còn Openmoko.

 

Phát triển các phần mềm trong lĩnh vực tự động (Automotive Software Development)

Phát triển và  ứng dụng các phương pháp test phần mềm đặc biệt để tạo ra các hệ thống ổn định cho ngành công nghiệp điện tử tự động. Sử dụng các platforms của phần cứng tự động như(PowerPC, XScale, ARM), giao tiếp (CAN, FR, LIN, MOST, IDB1394), giao tiếp thông tin (LAN, Bluetooth, USB, PCMCIA, MMC) và (GPS, FM DARC/KDGPS, GLONASS).

 

Phát triển các phần mềm ứng dụng cho thiết bị trung gian (Middleware and Application Software Development)

Các ứng dụng Web và multimedia. Các ứng dụng để điều khiển thiết bị từ xa và theo dõi đối tượng từ xa  thông qua Web. Giao diện người dùng với các thiết bị có màn hình LCD.  

Liên hệ: info.thegioiic@giaolo.com nếu bạn có nhu cầu về phát triển phần mềm nhúng.

Phản hồi
0 phản hồi về "Phát triền phần mềm Nhúng (Embedded Software Development Services)".

Đăng phản hồi

Mã xác nhận*

bsEgAZ  

Vui lòng Đăng Nhập hoặc Đăng ký để chia sẻ.
Thegioiic live support