10.16mm Terminal Plug-in Hàn PCB (30)

2P-10.16-KF2EDGSK

2 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

28,000 đ/Cái

Hết hàng

3P-10.16-KF2EDGSK

3 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

42,000 đ/Cái

Hết hàng

4P-10.16-KF2EDGSK

4 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

5P-10.16-KF2EDGSK

5 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

70,000 đ/Cái

Hết hàng

6P-10.16-KF2EDGSK

6 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

84,000 đ/Cái

Hết hàng

7P-10.16-KF2EDGSK

7 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

98,000 đ/Cái

Hết hàng

8P-10.16-KF2EDGSK

8 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

112,000 đ/Cái

Hết hàng

9P-10.16-KF2EDGSK

9 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

126,000 đ/Cái

Hết hàng

10P-10.16-KF2EDGSK

10 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

140,000 đ/Cái

Hết hàng

12P-10.16-KF2EDGSK

12 chân, 10.16mm, 600V 65A Plug-In terminal Block

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 2 Chân Cong 10.16mm

2 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 3 Chân Cong 10.16mm

3 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 4 Chân Cong 10.16mm

4 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 5 Chân Cong 10.16mm

5 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 6 Chân Cong 10.16mm

6 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 7 Chân Cong 10.16mm

7 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 8 Chân Cong 10.16mm

8 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 9 Chân Cong 10.16mm

9 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 10 Chân Cong 10.16mm

10 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSRA 12 Chân Cong 10.16mm

12 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 2 Chân Thẳng 10.16mm

2 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

28,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 3 Chân Thẳng 10.16mm

3 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

42,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 4 Chân Thẳng 10.16mm

4 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

56,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 5 Chân Thẳng 10.16mm

5 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

70,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 6 Chân Thẳng 10.16mm

6 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

84,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 7 Chân Thẳng 10.16mm

7 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

98,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 8 Chân Thẳng 10.16mm

8 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

112,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 9 Chân Thẳng 10.16mm

9 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

126,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 10 Chân Thẳng 10.16mm

10 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

140,000 đ/Cái

Hết hàng

Terminal Block KF2EDGSV 12 Chân Thẳng 10.16mm

12 chân, khoảng cách chân: 10.16mm, 600V, 65A

154,000 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký