Aptomat Tép MCB (234)

Thương hiệu: Schneider Xóa
 Xóa tất cả
Chính hãng A9F18303 MCB iC65N 3P 3A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
680.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Chính hãng A9K24140 MCB iK60N 1P 40A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
117.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9K27110 MCB iK60N 1P 10A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9F74125 MCB iC60N 1P 25A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
126.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9F74120 MCB iC60N 1P 20A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
125.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9F74116 MCB iC60N 1P 16A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
125.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9F74106 MCB iC60N 1P 6A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
125.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng EZ9F34116 MCB 1P 16A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 25
Chính hãng A9K27125 MCB iK60N 1P 25A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 24
Chính hãng A9K27120 MCB iK60N 1P 20A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 24
Chính hãng A9K27106 MCB iK60N 1P 6A 6KA 230VAC
Model: A9K24106, bảo vệ quá tải, ngắn mạch
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 24
Chính hãng A9F74110 MCB iC60N 1P 10A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
125.000 đ/Cái
Hàng còn: 24
Chính hãng A9K27132 MCB iK60N 1P 32A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Chính hãng EZ9F34120 MCB 1P 20A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Chính hãng EZ9F34110 MCB 1P 10A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 22
Chính hãng A9K27116 MCB iK60N 1P 16A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
95.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
Chính hãng EZ9F34125 MCB 1P 25A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
Chính hãng EZ9F34140 MCB 1P 40A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
85.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Chính hãng A9K24163 MCB iK60N 1P 63A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
145.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
Chính hãng A9F74132 MCB iC60N 1P 32A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
152.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
Chính hãng EZ9F34150 MCB 1P 50A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
135.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
Chính hãng EZ9F34163 MCB 1P 63A 4.5KA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
135.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
Chính hãng A9K24150 MCB iK60N 1P 50A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
141.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Chính hãng EZ9D34640 RCBO 1P-N 40A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34625 RCBO 1P-N 25A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34616 RCBO 1P-N 16A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng A9F74150 MCB iC60N 1P 50A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
205.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34620 RCBO 1P-N 20A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Chính hãng EZ9D34610 RCBO 1P-N 10A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9K27232 MCB iK60N 2P 32A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
253.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9K27220 MCB iK60N 2P 20A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
253.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9K27210 MCB iK60N 2P 10A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
253.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74240 MCB iC60N 2P 40A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
399.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74232 MCB iC60N 2P 32A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
363.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74225 MCB iC60N 2P 25A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
332.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74220 MCB iC60N 2P 20A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
332.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74216 MCB iC60N 2P 16A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
332.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9F74206 MCB iC60N 2P 6A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
332.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
Chính hãng A9K24263 MCB iK60N 2P 63A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
425.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Chính hãng A9K24250 MCB iK60N 2P 50A 6KA 230VAC
ACTi9 iK60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
425.000 đ/Cái
Hàng còn: 6

Đăng nhập

Chat