Aptomat Tép MCB (234)

Thương hiệu: Schneider Xóa
 Xóa tất cả
Dòng điện định mức In: 40A, dòng cắt Icu: 10kA, số cực: 2P
853.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng A9F18303 MCB iC65N 3P 3A 6KA 230VAC
ACTi9 iC60N, bảo vệ quá tải, ngắn mạch, đường cong loại C
680.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.506.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.506.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.506.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.506.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.382.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.382.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 300mA, đường cong loại C
1.382.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng A9D31640 RCBO 1P-N 40A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.399.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31632 RCBO 1P-N 32A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.399.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31625 RCBO 1P-N 25A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.399.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31620 RCBO 1P-N 20A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.275.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31616 RCBO 1P-N 16A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.275.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31610 RCBO 1P-N 10A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.275.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9D31606 RCBO 1P-N 6A 6KA 30mA 240VAC
ACTi9 iDPN N Vigi, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
1.275.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng EZ9D34640 RCBO 1P-N 40A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34632 RCBO 1P-N 32A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Chính hãng EZ9D34625 RCBO 1P-N 25A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
539.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34620 RCBO 1P-N 20A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Chính hãng EZ9D34616 RCBO 1P-N 16A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Chính hãng EZ9D34610 RCBO 1P-N 10A 4.5KA 30mA 230VAC
Easy9, bảo vệ quá tải, chống rò 30mA, đường cong loại C
460.000 đ/Cái
Hàng còn: 7
ACTi9, chống dòng rò 300mA
3.275.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
2.340.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.420.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.175.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.625.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.060.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 30mA
2.029.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 30mA
1.195.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.964.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.194.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.145.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 300mA
1.045.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
2.246.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.364.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9, chống dòng rò 100mA
1.038.000 đ/Cái
Hết hàng
ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
2.805.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng A9R71263 RCCB 2P 63A 30mA 240VAC
ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
1.702.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Chính hãng A9R71240 RCCB 2P 40A 30mA 240VAC
ACTi9 ilD, chống dòng rò 30mA
996.000 đ/Cái
Hàng còn: 3

Đăng nhập

Chat