Bản Lề Tủ Điện (73)

List product List gallery

CL203-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 64mm

Chất liệu: nhôm, size: 64x15.2x17 mm
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 110 Cái

CL203-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 64mm

CL248 Bản Lề Tủ Điện 60mm

Chất liệu: nhôm, size: L=60, ốc M4
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

CL248 Bản Lề Tủ Điện 60mm

HL054 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 30mm

Chất liệu: nhôm, size: 30x26x11.5, ốc M4
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

HL054 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 30mm

CL233-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 80mm

Size: 80x65x12mm
OEM

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

CL233-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 80mm

CL233-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 80mm

Chất liệu: nhôm, size: 80x65x12mm
OEM

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

CL233-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 80mm

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 50mm

Chất liệu: nhôm, size: 50x50x25mm
Atmel

46,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 50mm

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 60mm

Chất liệu: nhôm, size: 60x60x29mm
OEM

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 60mm

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 40mm

Chất liệu: nhôm, size: 40x40x21mm
OEM

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 40mm

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 40mm

Chất liệu: nhôm, size: 40x40x21mm
OEM

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 40mm

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 50mm

Chất liệu: nhôm, size: 50x50x25mm
OEM

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

HL051-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 50mm

Ốc Bản Lề CL225 M6

Chất liệu: thép, D=6mm, L=14.4mm
OEM

800 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Ốc Bản Lề CL225 M6

Ốc Bản Lề CL225 M5

Chất liệu: thép, D=5mm, L=14.4mm
OEM

730 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Ốc Bản Lề CL225 M5

Ốc Bản Lề CL225 M4

Chất liệu: thép, D=4mm, L=14.4mm
OEM

550 đ/Cái

Hàng còn: 1000 Cái

Ốc Bản Lề CL225 M4

CL275-1 Bản Lề Tủ Điện 70mm

Chất liệu: nhôm, đường kính trục D=4mm, dài 70mm
OEM

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

CL275-1 Bản Lề Tủ Điện 70mm

CL203-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen Phải 64mm

Chất liệu: nhôm, size: 64x32.5mm
OEM

50,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

CL203-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen Phải 64mm

CL203-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen Trái 64mm

Chất liệu: nhôm, size: 64x32.5mm
OEM

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 42 Cái

CL203-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen Trái 64mm

CL275-2 Bản Lề Tủ Điện 67mm

Chất liệu: nhôm, đường kính trục D=4mm, dài 67mm
OEM

25,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

CL275-2 Bản Lề Tủ Điện 67mm

HL023-3 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 22mm

Chất liệu: nhôm, size: 30x22mm
OEM

31,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL023-3 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 22mm

HL023-3 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 22mm

Chất liệu: nhôm, size: 30x22mm
OEM

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

HL023-3 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 22mm

HL023-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 29mm

Chất liệu: nhôm, size: 30x29mm
OEM

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL023-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 29mm

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 54mm

Chất liệu: nhôm, size: 54x40mm, ốc M6
OEM

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 54mm

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 54mm

Chất liệu: nhôm, size: 54x40mm, ốc M6
OEM

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 54mm

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Inox 54mm

Chất liệu: nhôm, size: 54x40mm, ốc M6
OEM

38,000 đ/Cái

Hết hàng

CL209-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Inox 54mm

CL209-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Inox 54mm

Chất liệu: nhôm, size: 54x40x19mm
OEM

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

CL209-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Inox 54mm

CL209-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 54mm

Chất liệu: nhôm, size: 54x40x19mm
OEM

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

CL209-1 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 54mm

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 50mm

Size: 50x50mm
Atmel

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 50mm

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 40mm

Size: 40x40mm
Atmel

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Đen 40mm

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 40mm

Size: 40x40mm
OEM

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 40mm

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 50mm

Size: 50x50mm
Atmel

41,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 50mm

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 60mm

Size: 60x60mm
OEM

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL050 Bản Lề Tủ Điện Màu Bạc 60mm

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Trái 70mm

Bản lề âm 1 chốt loại nhỏ
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Trái 70mm

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Trái 90mm

Bản lề âm 1 chốt loại nhỏ
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Trái 90mm

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 90mm

Bản lề âm 1 chốt loại nhỏ
OEM

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 90mm

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 70mm

Bản lề âm 1 chốt loại nhỏ
OEM

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 70mm

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 50mm

Bản lề âm 1 chốt loại nhỏ
OEM

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

HL035 Bản Lề Tủ Điện Bên Phải 50mm

HL011-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Xám

Bản lề âm 2 chốt loại lớn
OEM

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HL011-2 Bản Lề Tủ Điện Màu Xám

CL237 Bản Lề Tủ Điện 48mm

Thép không gỉ, size: D=4mm, L=48mm
OEM

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

CL237 Bản Lề Tủ Điện 48mm

HL110 Bản Lề Tủ Điện

Bản Lề Tủ Điện HL110
OEM

325,000 đ/Cái

Hết hàng

HL110 Bản Lề Tủ Điện

HL090 Bản Lề Tủ Điện

Bản lề HL090
OEM

40,000 đ/Cái

Hết hàng

HL090 Bản Lề Tủ Điện

HL087 Bản Lề Tủ Điện

Bản Lề Tủ Điện HL087
OEM

42,000 đ/Cái

Hết hàng

HL087 Bản Lề Tủ Điện
Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký