0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Băng Keo Chịu Nhiệt (15)

Chịu nhiệt 120-160ºC, rộng=100mm, dài=30m
212.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 7
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=70mm, Dài=30m
174.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 22
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=60mm, Dài=30M
142.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 37
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=55mm, Dài=30M
130.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 43
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=50mm, Dài=30M
117.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 48
Chịu nhiệt 120-160ºC, W=45mm, Dài=30M
109.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 48
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=40mm, Dài=30M
98.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 22
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=35mm, Dài=30M
87.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 33
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=30mm, Dài=30M
76.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 43
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=25mm, Dài=30M
65.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=20mm, Dài=30M
36.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 125
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=15mm, Dài=30M
32.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 38
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=8mm, Dài=30M
18.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 45
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=5mm, Dài=30M
16.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 77
Chịu nhiệt 120-160ºC, Rộng=10mm, Dài=30M
21.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 53

Đăng nhập

Chat