Băng Keo Chịu Nhiệt (15)

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 70mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=70mm, Dài=30m

158,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 30 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 100mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=100mm, Dài=30M

193,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 4 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 5mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=5mm, Dài=30M

14,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 70 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 8mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=8mm, Dài=30M

16,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 60 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 10mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=10mm, Dài=30M

18,500 đ/Cuộn

Hàng còn: 109 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 15mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=15mm, Dài=30M

29,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 75 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 20mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=20mm, Dài=30M

33,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 53 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 25mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=25mm, Dài=30M

59,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 30mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=30mm, Dài=30M

69,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 41 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 35mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=35mm, Dài=30M

79,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 38 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 40mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=40mm, Dài=30M

89,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 41 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 45mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, W=45mm, Dài=30M

99,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 50mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=50mm, Dài=30M

106,000 đ/Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 55mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=55mm, Dài=30M

118,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

Băng Keo Chịu Nhiệt Rộng 60mm Dài 30m

Chịu nhiệt 280ºC, Rộng=60mm, Dài=30M

129,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 43 Cuộn
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký