Băng Keo Đồng (14)

Băng Keo Đồng Rộng 30mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m

186,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 5 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 35mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m

197,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 8 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 40mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m

219,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 15 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 50mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m

285,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 15 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 60mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m

341,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 11 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 3mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m

24,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 30 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 5mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m

33,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 50 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 6mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m

35,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 45 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 8mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 8mm, Dài 20m

47,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 34 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 10mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m

57,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 35 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 12mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m

72,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 51 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 15mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m

83,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 45 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 20mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m

109,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 20 Cuộn

Băng Keo Đồng Rộng 25mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m

142,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 27 Cuộn
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký