0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Băng Keo Đồng (15)

99.98% Đồng, rộng 4mm, dài 30m
32.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 45
99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m
375.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 6
99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m
314.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 7
99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m
240.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 6
99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m
217.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 19
99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m
205.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 23
99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m
156.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 26
99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m
120.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 14
99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m
91.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 35
99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m
79.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 46
99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m
63.000 đ/Cuộn
Hết hàng
99.98% Đồng, Rộng 8mm, Dài 20m
52.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 48
99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m
39.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 36
99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m
36.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 71
99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m
27.000 đ/Cuộn
Hàng còn: 103

Đăng nhập

Chat