Băng Keo Đồng (15)

Băng Keo Đồng Rộng 30mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 30mm, Dài 20m

205,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 4

Băng Keo Đồng Rộng 35mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 35mm, Dài 20m

217,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 7

Băng Keo Đồng Rộng 40mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 40mm, Dài 20m

240,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 6

Băng Keo Đồng Rộng 50mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 50mm, Dài 20m

314,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 6

Băng Keo Đồng Rộng 60mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 60mm, Dài 20m

375,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 7

Băng Keo Đồng Rộng 4mm Dài 30m

99.98% Đồng, rộng 4mm, dài 30m

32,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 49

Băng Keo Đồng Rộng 3mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 3mm, Dài 20m

27,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 4

Băng Keo Đồng Rộng 5mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 5mm, Dài 20m

36,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 35

Băng Keo Đồng Rộng 6mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 6mm, Dài 20m

39,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 38

Băng Keo Đồng Rộng 8mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 8mm, Dài 20m

52,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 20

Băng Keo Đồng Rộng 10mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 10mm, Dài 20m

63,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 25

Băng Keo Đồng Rộng 12mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 12mm, Dài 2m

79,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 51

Băng Keo Đồng Rộng 15mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 15mm, Dài 20m

91,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 41

Băng Keo Đồng Rộng 20mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 20mm, Dài 20m

120,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 15

Băng Keo Đồng Rộng 25mm Dài 20m

99.98% Đồng, Rộng 25mm, Dài 20m

156,000 đ/Cuộn

Hàng còn: 27
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký