Bánh Răng Trụ (66)

Hàng còn: 44 Cái

1M20T Bánh Răng 20 Răng Bước 3.14mm

20 răng, ốc M4x2

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

1M30T-6 Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

1M40T-6 Bánh Răng 40 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

1M50T-8 Bánh Răng 50 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

98,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái
Hàng còn: 23 Cái
Hàng còn: 41 Cái
Hàng còn: 41 Cái
Hàng còn: 87 Cái
Hàng còn: 92 Cái
Hàng còn: 91 Cái

XL50 Bánh Răng 50 Răng, Bước 5.08, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Bánh Răng 12 Răng 47 Răng Lỗ Trục 3mm

Lớn: 47 răng, bước răng 0.5mm; nhỏ: 12 răng, bước răng 0.6mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái
Hàng còn: 6 Cái

Bánh Răng 12 Răng, Bước 0.5mm, Lỗ 3.17mm

Bước răng: 0.5mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng, Bước 0.5mm, Dây Đai 5mm, Lỗ 4mm

Bước răng: 0.5mm, ốc: M3x1

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

1M15T-8 Bánh Răng 15 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái
Hàng còn: 37 Cái
Hàng còn: 67 Cái
Hàng còn: 12 Cái

1M20T-6 Bánh Răng 20 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái
Hàng còn: 30 Cái
Hàng còn: 38 Cái

Bánh Răng Đồng MK8 26 Răng, Bước 0.8mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 0.8mm, ốc lục giác M3x2

12,000 đ/Cái

Bánh Răng Đồng MK8 40 Răng, Bước 0.6mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 0.6mm, ốc lục giác M3x2

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái
Hàng còn: 40 Cái
Hàng còn: 23 Cái

1M30T-7 Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 7mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

1M30T-8 Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 32 Cái
Hàng còn: 33 Cái
Hàng còn: 87 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký