Bánh Xe Dẫn Hướng, Vòng Xoay (4)

Bánh Xe D-Type Đường Kính 22mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 22mm

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 195 Cái

Bánh Xe D-Type Đường Kính 15mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 10mm, đường kính ngoài: 15mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 21 Cái

Bánh Xe D-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 24mm

24,000 đ/Cái

Bánh Xe V-Type Đường Kính 24mm Trục 5mm

Trục: 5mm, đường kính trong: 16mm, đường kính ngoài: 24mm

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký