Biến Áp Cao Thế (16)

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1000VAC

639,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1500VAC

649,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 1.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 1600VAC

655,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3000VAC

669,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3500VAC

675,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 3.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 3600VAC

679,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 4000VAC

685,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 4.2KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 4200VAC

689,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 5000VAC

695,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 5.6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 5600VAC

700,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 6000VAC

705,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 6.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 6500VAC

710,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 7000VAC

715,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 7.5KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 7500VAC

720,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 8KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 8000VAC

725,000 đ/Cái

Biến Áp Cao Thế Vào 220VAC Ra 10KV

Điện áp vào: 110~220VAC, điện áp ra: 10000VAC

755,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký