0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Biến Áp Thường (27)

Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 5W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 5W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 5W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 5W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 5W
45.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 150mA, Áp ra 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC
23.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn vào: 110-220VAC, dòng định mức: 1A
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 14
Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 200mA, Áp ra 3V 4.5V 6V 7.5V 9V 12VAC
30.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 30W
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 30W
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 18VAC, Công suất 30W
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 30W
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 30W
91.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 30W
120.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 20W
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 20W
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Input 110~220VAC, Output 8000VAC
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 20W
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 20W
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 20W
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 36VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 24VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 18VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 15VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 9VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào (đỏ): 220VAC, Ra (đen): 12VAC, Công suất 10W
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn vào 110-220VAC, Dòng điện định mức 3A, Áp ra 6V 9V 12V 15V 18V 24VAC
85.000 đ/Cái
Hàng còn: 14

Đăng nhập

Chat