Biến Trở 2W WTH118 (15)

WTH118-471 Biến Trở 470 Ohm 2W

470R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

WTH118-561 Biến Trở 560 Ohm 2W

560R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-681 Biến Trở 680 Ohm 2W

680R 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-102 Biến Trở 1K Ohm 2W

1K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 28 Cái

WTH118-222 Biến Trở 2.2K Ohm 2W

2.2K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

WTH118-472 Biến Trở 4.7K Ohm 2W

4.7K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 43 Cái

WTH118-682 Biến Trở 6.8K Ohm 2W

6.8K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-103 Biến Trở 10K Ohm 2W

10K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WTH118-223 Biến Trở 22K Ohm 2W

22K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

WTH118-473 Biến Trở 47K Ohm 2W

47K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

WTH118-104 Biến Trở 100K Ohm 2W

100K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

WTH118-224 Biến Trở 220K Ohm 2W

220K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

WTH118-474 Biến Trở 470K Ohm 2W

470K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-105 Biến Trở 1M Ohm 2W

1M Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hết hàng

WTH118-512 Biến Trở 5.1K Ohm 2W

5.1K Ohm 2W 1A 5%, núm vặn tròn

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký