Biến Trở Carbon PT (51)

PT06-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top

100 Ohm, 0.1W, 20%

4,000 đ/Cái

PT10-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top

100 Ohm, 0.1W, 20%

4,000 đ/Cái

PT15-B101 Biến Trở Carbon 100 Ohm Top

100 Ohm, 0.1W, 20%

4,000 đ/Cái

PT06-A303 Biến Trở Carbon 30 KOhm Chỉnh Ngang

30 KOhm, 0.1W, ±20%

4,000 đ/Cái

PT06-B201 Biến Trở Carbon 200 Ohm Top

200 Ohm, 0.1W, 20%

4,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký