Biến Trở Trimmer (82)

3296W-101 Biến Trở 100 Ohm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Biến Trở CATV 75 Ohm 20dB Chân Thẳng

75 Ohm, 0-20dB

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

RM065-501 Biến Trở 500 Ohm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 818 Cái

RM065-504 Biến Trở 500 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 814 Cái

EVM3E-102 Biến Trở 1 KOhm Nút Áo SMD 0.15W

20%, 0.15W

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1878 Cái

EVM3E-104 Biến Trở 100 KOhm Nút Áo SMD 0.15W

20%, 0.15W

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

EVM3E-503 Biến Trở 50 KOhm Nút Áo SMD 0.15W

20%, 0.15W

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 528 Cái

3006P-503 Biến Trở 50 KOhm 3 Chân Chỉnh Ngang 0.75W

10%, 20 vòng

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 144 Cái

RM065-102 Biến Trở 1 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1688 Cái

3296W-501 Biến Trở 500 Ohm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

RM065-202 Biến Trở 2 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1838 Cái

3296W-102 Biến Trở 1 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 376 Cái

RM065-502 Biến Trở 5 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1078 Cái

3296W-202 Biến Trở 2 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 699 Cái

RM065-103 Biến Trở 10 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

3296W-502 Biến Trở 5 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 789 Cái

RM065-203 Biến Trở 20 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1349 Cái

RM063-102 Biến Trở Nút Áo 1 KOhm Chỉnh Ngang 0.1W

0.1W, 20%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 970 Cái

RM065-503 Biến Trở 50 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1791 Cái

3296W-203 Biến Trở 20 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

RM065-104 Biến Trở 100 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1662 Cái

RM065-204 Biến Trở 200 KOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 987 Cái

3296W-503 Biến Trở 50 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 620 Cái

RM063-103 Biến Trở Nút Áo 10 KOhm Chỉnh Ngang 0.1W

0.1W, 20%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 241 Cái

RM065-105 Biến Trở 1 MOhm Nút Áo Chỉnh Top 0.1W

20%, 1 vòng

800 đ/Cái

Hàng còn: 1928 Cái

3296W-104 Biến Trở 100 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 25 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 232 Cái

RM063-503 Biến Trở Nút Áo 50 KOhm Chỉnh Ngang 0.1W

0.1W, 20%

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 193 Cái

3296W-504 Biến Trở 500 KOhm 3 Chân Chỉnh Top 0.5W

10%, 5 vòng

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký