BJT Transistors (118)

China 2SC1815-HF Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
JSCJ
300 đ/Con
Hàng còn: 11.535
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng C1815 Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân TO-92
JSCJ
500 đ/Con
Hàng còn: 9.978
Min: 10
Bội số: 10
China 2SA1015GR Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân TO-92
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 9.530
Min: 10
Bội số: 10
China 2SC1815 Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân TO-92
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 7.394
Min: 10
Bội số: 10
China SS8050 Y1 Transistor NPN 25V 1.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
300 đ/Con
Hàng còn: 7.094
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 2SA1015LT1-BA Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
JD
300 đ/Con
Hàng còn: 5.923
Min: 10
Bội số: 10
China SS8550 Y2 Transistor PNP 25V 0.7A 3 Chân SOT-23
JSCJ
350 đ/Con
Hàng còn: 5.441
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng A1015 Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân TO-92
JSCJ
500 đ/Con
Hàng còn: 5.070
Min: 10
Bội số: 10
China BC547 Transistor NPN 45V 0.1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 4.480
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng MMBT3904-1AM Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
JSCJ
350 đ/Con
Hàng còn: 4.480
Min: 10
Bội số: 10
China 2SC2383 Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
OEM
400 đ/Cái
Hàng còn: 3.990
Min: 10
Bội số: 10
China S8550 2TY Transistor PNP 25V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
300 đ/Con
Hàng còn: 2.990
Min: 10
Bội số: 10
China BC817 Transistor NPN 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Cái
Hàng còn: 2.816
Min: 10
Bội số: 10
China S8550 Transistor PNP 25V 1.5A TO-92
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 2.531
Min: 10
Bội số: 10
China MMBTA42 Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân SOT-23
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 2.447
Min: 10
Bội số: 10
China MMBT2222A 1P Transistor NPN 40V 0.6A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 2.443
Min: 10
Bội số: 10
China D468 Transistor NPN 20V 1A 3 Chân TO-92
OEM
700 đ/Cái
Hàng còn: 1.914
Min: 1
Bội số: 1
China MMBT2907A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 1.784
Min: 10
Bội số: 10
China P2N2222A Transistor NPN 40V 0.6A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.747
Min: 10
Bội số: 10
China 13001 Transistor NPN 400V 0.3A 3 Chân TO-92
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.684
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 2SC1815L Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân TO-92
UTC
1.000 đ/Con
Hàng còn: 1.673
Min: 1
Bội số: 1
China MMBT3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
JSCJ
300 đ/Con
Hàng còn: 1.642
Min: 10
Bội số: 10
China 2N5551 Transistor NPN 160V 0.6A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.494
Min: 10
Bội số: 10
China BC857 Transistor PNP 45V 0.1A 3 Chân SOT-23
NXP
400 đ/Con
Hàng còn: 1.400
Min: 10
Bội số: 10
China BC807 Transistor PNP 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 1.359
Min: 10
Bội số: 10
China S8050 J3Y Transistor NPN 25V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
200 đ/Con
Hàng còn: 1.356
Min: 10
Bội số: 10
China 2SB562 Transistor NPN -20V -1A 3 Chân TO-92
Hitachi
800 đ/Cái
Hàng còn: 1.218
Min: 1
Bội số: 1
China 2SD882 Transistor NPN 30V 3A 3 Chân TO-126
Kemet
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 1.203
Min: 1
Bội số: 1
China KSA1013-CN Transistor PNP -160V -1A 3 Chân TO-92
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 1.172
Min: 10
Bội số: 10
China 2N3904 Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.160
Min: 10
Bội số: 10
China 2SC2655 Transistor NPN 50V 2A 3 Chân TO-92
OEM
600 đ/Cái
Hàng còn: 1.067
Min: 10
Bội số: 10
China S8050-D Transistor NPN 25V 1.5A 3 Chân TO-92
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.022
Min: 10
Bội số: 10
OEM
600 đ/Cái
Hàng còn: 1.013
Min: 10
Bội số: 10
China 2SC945 Transistor NPN 50V 0.1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 972
Min: 10
Bội số: 10
China 2N3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 923
Min: 10
Bội số: 10
Chính hãng 2SA1015 Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân TO-92
Toshiba
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 923
Min: 1
Bội số: 1
China MJE13003 Transistor NPN 400V 1.5A 3 Chân TO-126
OEM
700 đ/Cái
Hàng còn: 824
Min: 1
Bội số: 1
China SS9014DBU Transistor NPN 45V 0.1A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 610
Min: 10
Bội số: 10
China D438 Transistor NPN 80V 0.7A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 607
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2N2905A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân TO-39
STMicroelectronics
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 566
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat