BJT Transistors (91)

China 2SC1815-HF Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân SO-23
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.15A, công suất: 0.2W
420 đ/Cái
Hàng còn: 34404
China MMBT2222A Transistor NPN 40V 0.6A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.3W
500 đ/Cái
Hàng còn: 5713
China D468 Transistor NPN 20V 1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 20V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 4996
China MMBT3904-1AM Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.3W
400 đ/Cái
Hàng còn: 3967
China S8550 Transistor PNP 25V 1.5A TO-92
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 0.63W
480 đ/Cái
Hàng còn: 3821
China 2SA1015LT1-BA Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.15A, công suất: 0.4W
300 đ/Cái
Hàng còn: 3163
China MMBT3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.3W
500 đ/Cái
Hàng còn: 2978
China MMBTA42 Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 300V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 0.24W
600 đ/Cái
Hàng còn: 2829
China BC817 Transistor NPN 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 0.3W
600 đ/Cái
Hàng còn: 2606
China SS8050 Y1 Transistor NPN 25V 1.5A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 0.6W
500 đ/Cái
Hàng còn: 2580
China S8050 J3Y Transistor NPN 25V 0.5A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 0.3W
400 đ/Cái
Hàng còn: 2464
China BC807 Transistor PNP 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 0.3W
600 đ/Cái
Hàng còn: 2391
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 2A, công suất: 0.9W
660 đ/Cái
Hàng còn: 2072
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 2022
Chính hãng 2SC1815GRTE2FT NPN Transistor 50V 0.15A 3-Pin TO-92
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.15A, công suất: 0.4W
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1897
Điện áp Vce max: 400V, dòng Ic max: 0.3A, công suất: 0.75W
500 đ/Cái
Hàng còn: 1887
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.225W
400 đ/Cái
Hàng còn: 1607
China KSA1013-CN Transistor PNP -160V -1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: -160V, dòng Ic max: -1A, công suất: 0.9W
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1583
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 2A, công suất: 0.9W
900 đ/Cái
Hàng còn: 1441
China SS8550 Y2 Transistor PNP 25V 0.7A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 0.7A, công suất: 0.225W
600 đ/Cái
Hàng còn: 1409
Điện áp Vce max: -20V, dòng Ic max: -1A, công suất: 0.9W
1.200 đ/Cái
Hàng còn: 1392
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
600 đ/Cái
Hàng còn: 1330
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
540 đ/Cái
Hàng còn: 1316
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.25W
360 đ/Cái
Hàng còn: 1219
China 2SC1815 Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.15A, công suất: 0.4W
3.600 đ/Gói(10pcs)
Hàng còn: 990
Điện áp Vce max: 25V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 1W
500 đ/Cái
Hàng còn: 952
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.5W
1.150 đ/Gói(2pcs)
Hàng còn: 948
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
3.800 đ/Cái
Hàng còn: 865
Điện áp Vce max: 80V, dòng Ic max: 0.7A, công suất: 0.9W
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 736
Chính hãng KSC2383OTA Transistor NPN 160V 1A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 160V, dòng Ic max: 1A, công suất: 0.9W
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 652
Chính hãng 2N2905A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân TO-39
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.6W
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 623
Chính hãng 2N2219A Transistor NPN 40V 8A 3 Chân TO-39
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 8A, công suất: 0.4W
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 535
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
360 đ/Cái
Hàng còn: 533
China TIP42C Transistor PNP 100V 6A 3 Chân TO-220
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 6A, công suất: 65W
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 533
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.2A, công suất: 0.6W
480 đ/Cái
Hàng còn: 518
China MMBT2907A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân SOT-23
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 0.6A, công suất: 0.35W
600 đ/Cái
Hàng còn: 477
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 3A, công suất: 40W
4.200 đ/Cái
Hàng còn: 471
Điện áp Vce max: 45V, dòng Ic max: 0.1A, công suất: 0.2W
1.800 đ/Gói(3pcs)
Hàng còn: 430
Chính hãng 2SA1015 Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân TO-92
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.15A, công suất: 0.4W
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 428
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 3A, công suất: 40W
3.600 đ/Cái
Hàng còn: 396

Đăng nhập

Chat