BJT Transistors (93)

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 27

7,500 đ/Cái

Hết hàng

BC807 Transistor PNP 45V 0.5A 3 Chân SOT-23

45V, 500 mA PNP general-purpose transistors

600 đ/Cái

Hàng còn: 1984

9,000 đ/Cái

Hết hàng

4,600 đ/Cái

Hàng còn: 1381

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 41

2SC3507 Transistor NPN 800V 5A 3 Chân TOP-3F

TRANS NPN 800VCEO 5A TOP-3F

45,000 đ/Cái

Hết hàng

C3536 Transistor NPN

Equivalent NTE2348 NPN high speed switching transistor

30,000 đ/Cái

Hàng còn: 1

BU4530AW Transistor NPN 800V 16A 3 Chân TO-247

Silicon Diffused Power Transistor; SOT429 (TO-247)

19,000 đ/Cái

Hết hàng

2SB1261-Z Transistor PNP -60V 3A 3 Chân TO-252

PNP SILICON EPITAXI AL TRANSISTOR, 3A

9,000 đ/Cái

Hết hàng

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 429

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 77

540 đ/Cái

Hàng còn: 69

TIP125 Transistor PNP 60V 5A 3 Chân TO-220

PNP Power Darlington transistors 60V 5A

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 151

TIP120 Transistor NPN 60V 5A 3 Chân TO-220

NPN Power Darlington transistors 60V 5A

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 16

TIP42C Transistor PNP 100V 6A 3 Chân TO-220

PNP Power Transistor 100V, 6A, 65W

3,000 đ/Cái

Hết hàng

500 đ/Cái

Hàng còn: 1140

TIP41C Transistor NPN 100V 6A 3 Chân TO-220

NPN Power Transistor 100V, 6A, 65W

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 1969

280 đ/Cái

Hàng còn: 2950

MMBT3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân SOT-23

Transistor PNP 40V 200mA SOT23

480 đ/Cái

Hàng còn: 656

S8550 Transistor PNP 25V 1.5A TO-92

TRANS PNP 25V 1.5A TO-92

480 đ/Cái

Hàng còn: 4965

540 đ/Cái

Hàng còn: 842

TIP31C Transistor NPN 100V 3A 3 Chân TO-220

NPN Power Transistor 3A 100V

3,600 đ/Cái

Hàng còn: 496

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 101

2N2369 Transistor NPN 15V 0.2A 3 Chân TO-18

Bipolar (BJT) Transistor NPN 15V 200mA 675MHz

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 52

2N2907 BJT Transistor PNP 40V 0.6A 3 Chân TO-18

PNP 40V 600mA 200MHz 1.8W Through Hole TO-18

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 48

4,200 đ/Cái

Hàng còn: 504

2SC3552 Transistor NPN 800V 12A 3 Chân TO-247

NPN 800V/12A Switching Regulator, TO247

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 84

2SC5047 Transistor PNP 50V 15A 3 Chân TO-218

NPN Horizontal Deflection Transistor, Ultrahigh-Definition CRT Display

65,000 đ/Cái

Hết hàng

400 đ/Cái

Hết hàng

D438 Transistor NPN 80V 0.7A 3 Chân TO-92

NPN Epitaxial Planar Silicon Transistor

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 816

5,000 đ/Cái

Hết hàng

H1061 Transistor NPN 100V 4A 3 Chân TO-220

Transistor phân cực ngược NPN, TO-220AB

3,700 đ/Cái

Hết hàng

MJD122T4G Transistor NPN 100V 8A 3 Chân DPAK

TRANS NPN DARL 100V 8A DPAK

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1

660 đ/Cái

Hàng còn: 19

3,000 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

2SB562 Transistor NPN -20V -1A 3 Chân TO-92

Silicon PNP Epitaxial,TO-92, NXP

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 1754

2,200 đ/Gói(5pcs)

Hết hàng

2,000 đ/Gói(5con)

Hàng còn: 133

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 770
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký