BJT Transistors (107)

Chính hãng 2SC1815-HF Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 24.180
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2SA1015LT1-BA Transistor PNP 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
JD
300 đ/Cái
Hàng còn: 9.363
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT3904-1AM Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
JSCJ
300 đ/Con
Hàng còn: 5.488
Min: 1
Bội số: 1
China 2SC1815 Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân TO-92
OEM
200 đ/Cái
Hàng còn: 4.669
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2SC1815-HF TE85L,F Transistor NPN 50V 0.15A 3 Chân SOT-23
Toshiba
600 đ/Con
Hàng còn: 4.235
Min: 1
Bội số: 1
China D468 Transistor NPN 20V 1A 3 Chân TO-92
OEM
700 đ/Cái
Hàng còn: 4.135
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng S8050 J3Y Transistor NPN 25V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 3.505
Min: 1
Bội số: 1
China S8550 Transistor PNP 25V 1.5A TO-92
OEM
480 đ/Cái
Hàng còn: 3.421
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT2222A Transistor NPN 40V 0.6A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 2.923
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT2907A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 2.894
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SS8050 Y1 Transistor NPN 25V 1.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
500 đ/Con
Hàng còn: 2.862
Min: 1
Bội số: 1
China MMBTA42 Transistor NPN 300V 0.5A 3 Chân SOT-23
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 2.692
Min: 1
Bội số: 1
China BC807 Transistor PNP 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
600 đ/Cái
Hàng còn: 2.119
Min: 1
Bội số: 1
OEM
600 đ/Cái
Hàng còn: 1.887
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.844
Min: 1
Bội số: 1
China SS8550 Y2 Transistor PNP 25V 0.7A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 1.800
Min: 1
Bội số: 1
OEM
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.724
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng MMBT3906 Transistor PNP 40V 0.2A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Con
Hàng còn: 1.577
Min: 1
Bội số: 1
NXP
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.570
Min: 1
Bội số: 1
China KSA1013-CN Transistor PNP -160V -1A 3 Chân TO-92
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 1.477
Min: 1
Bội số: 1
Hitachi
800 đ/Cái
Hàng còn: 1.361
Min: 1
Bội số: 1
China BC817 Transistor NPN 45V 0.5A 3 Chân SOT-23
JSCJ
400 đ/Cái
Hàng còn: 1.291
Min: 1
Bội số: 1
OEM
600 đ/Cái
Hàng còn: 1.288
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.153
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
350 đ/Cái
Hàng còn: 1.100
Min: 5
Bội số: 5
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.068
Min: 1
Bội số: 1
China 2N3904 Transistor NPN 40V 0.2A 3 Chân TO-92
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 1.000
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng BC847W Transistor NPN 45V 0.1A 3 Chân SOT-323
JSCJ
250 đ/Con
Hàng còn: 774
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
300 đ/Cái
Hàng còn: 660
Min: 10
Bội số: 10
On Semiconductor
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 611
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2SC1815GRTE2FT NPN Transistor 50V 0.15A 3-Pin TO-92
Toshiba
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 605
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2N2905A Transistor PNP 60V 0.6A 3 Chân TO-39
STMicroelectronics
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 586
Min: 1
Bội số: 1
China TIP41C Transistor NPN 100V 6A 3 Chân TO-220
Fairchild
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 584
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng 2N2219A Transistor NPN 40V 8A 3 Chân TO-39
STMicroelectronics
22.500 đ/Cái
Hàng còn: 516
Min: 1
Bội số: 1
On Semiconductor
400 đ/Cái
Hàng còn: 502
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 423
Min: 1
Bội số: 1
China 2SB772 Transistor PNP 30V 3A 3 Chân TO-126
NEC
1.000 đ/Cái
Hàng còn: 370
Min: 1
Bội số: 1
China TIP41C Transistor NPN 100V 6A 3 Chân TO-252
Fairchild
5.000 đ/Cái
Hàng còn: 364
Min: 1
Bội số: 1
OEM
500 đ/Cái
Hàng còn: 357
Min: 1
Bội số: 1
China TIP42C Transistor PNP 100V 6A 3 Chân TO-220
Fairchild
2.500 đ/Cái
Hàng còn: 343
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat