Bộ Cộng Hưởng Resonator (22)

Bộ Cộng Hưởng 8Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 396 Cái

Bộ Cộng Hưởng Saw 315Mhz R315 3-DIP

Tần số 315Mhz ±75KHz, TO-39

2,900 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng Saw 433Mhz R433 3-DIP

Tần số 433Mhz ±75KHz, TO-39

2,900 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 4Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 4Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 3.58Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 3.58Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 3.64Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 3.64Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 5.5Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 5.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 6Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 6Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 8Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 8Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 13.5Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 13.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 14.7Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 14.7Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 12.5Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 12.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 16Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 16Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 20Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 20Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng ZTT 24Mhz 3-DIP

Loại gốm, tần số 24Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms

2,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng 24Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 117 Cái

Bộ Cộng Hưởng 20Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

Bộ Cộng Hưởng 6Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Bộ Cộng Hưởng 16Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 596 Cái

Bộ Cộng Hưởng 12Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Bộ Cộng Hưởng 10Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 85 Cái

Bộ Cộng Hưởng 4Mhz 3.2x1.3 3-SMD

Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký