0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Bộ Cộng Hưởng Resonator (22)

Loại gốm, tần số 24Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 20Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 16Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 12.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 14.7Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 13.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 8Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 6Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 5.5Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 3.64Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 3.58Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, tần số 4Mhz, tụ tích hợp 15pF ±0.2% 25 Ohms
2.000 đ/Cái
Hết hàng
Tần số 433Mhz ±75KHz, TO-39
2.900 đ/Cái
Hết hàng
Tần số 315Mhz ±75KHz, TO-39
2.900 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 359
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.000 đ/Cái
Hết hàng
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 93
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 83
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 24
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 318
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 83
Loại gốm, size: 3.2x1.3mm, tụ tích hợp 33pF ±0.2%
5.700 đ/Cái
Hàng còn: 109

Đăng nhập

Chat