Bộ Lọc Nguồn (15)

SJD420-6 Bộ Lọc Nguồn AC 6A 250VAC

6A 250VAC, 50/60Hz

179,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

CW1D-6A-T Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 6A 115/250V

Điện áp: 115-250VAC, 50/60Hz, dòng định mức: 6A

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 6A 115/250V CW1B-6A-L

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 6A

92,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 10A 115/250V CW1B-10A-L

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 10A

103,000 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 10A 115/250V CW2B-10A-T

Nguồn lọc 115/250VAC 50/60Hz, 10A

159,000 đ/Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 6A 115/250V CW2B-6A-T

Nguồn lọc 115/250VAC 50/60Hz, 10A

159,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 20A 115/250V CW4L2-20A-R

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 20A

292,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 30A 115/250V CW4L2-30A

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 30A

349,000 đ/Cái

Hàng còn: 9 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 20A 115/250V CW4L2-20A-R Gắn Ray

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 20A

395,000 đ/Cái

Hàng còn: 4 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 30A 115/250V CW4L2-30A-R Gắn Ray

Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 30A

429,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

SJD430D-15A Bộ Lọc Nguồn DC 15A

Điện áp: 0-110VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 15A

289,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

SJD430D-20A Bộ Lọc Nguồn AC 20A

Điện áp: 0-380DAC, 50/60Hz, dòng định mức: 20A

339,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

Bộ Lọc Nguồn 1 Pha 10A 115/250V CW1D-10A-T

Điện áp: 115-250VAC, 50/60Hz, dòng định mức: 10A

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

SJD430D-6A Bộ Lọc Nguồn DC 6A

Điện áp: 0-110VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 6A

179,000 đ/Cái

SJD430D-10A Bộ Lọc Nguồn DC 10A

Điện áp: 0-110VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 10A

229,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký