0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Bộ Lọc Nguồn (20)

Điện áp: 220VAC, dòng tải max: 3A
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 6
Điện áp: 115-250VAC, 50/60Hz, dòng định mức: 3A
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 3A
92.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Nguồn lọc 115/250/380VAC 50/60Hz, 20A
449.000 đ/Cái
Hàng còn: 27
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 10A
347.000 đ/Cái
Hàng còn: 19
Điện áp: 115-250VAC, 50/60Hz, dòng định mức: 6A
79.000 đ/Cái
Hàng còn: 46
201.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Nguồn lọc 115/250VAC 50/60Hz, 10A
159.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
Điện áp: 0-380DAC, 50/60Hz, dòng định mức: 20A
339.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Điện áp: 0-110VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 15A
289.000 đ/Cái
Hàng còn: 22
429.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
395.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 30A
349.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 20A
292.000 đ/Cái
Hàng còn: 46
Nguồn lọc 115/250VAC 50/60Hz, 10A
159.000 đ/Cái
Hàng còn: 21
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 10A
103.000 đ/Cái
Hàng còn: 34
Nguồn lọc 115/250 VAC 50/60Hz, 6A
92.000 đ/Cái
Hàng còn: 19
Điện áp: 0-220VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 10A
229.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Điện áp: 0-110VDC, 50/60Hz, dòng định mức: 6A
179.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
Điện áp: 115-250VAC, 50/60Hz, dòng định mức: 10A
150.000 đ/Cái
Hàng còn: 65

Đăng nhập

Chat