Bộ Nạp 51, AVR, FPGA, J-Link, ARM, PIC, TI (1)

Thương hiệu: Waveshare
 Xóa tất cả
Chính hãng Altera USB Blaster V2 Mạch Nạp FPGA/CPLD, SKU: 5989
Waveshare
625.000 đ/Bộ
Hàng còn: 1
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat