Bộ Nguồn LED (23)

Bộ Nguồn LED 1-3W Không Vỏ

Vào 85~265VAC, ra: 3~11VDC, 280~300mA

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 520 Cái

Bộ Nguồn LED 1-3W Vỏ Nhựa

Vào: 86-265VAC, ra: 12-24VDC, 300mA, size 68x32x22mm

27,000 đ/Cái

Hàng còn: 82 Cái

Bộ nguồn LED 3W Chống Nước

Vào: 85~265VAC, ra: 8~24VDC, chuẩn chống nước IP65

69,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 7-12x3W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, chống nước IP6

84,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED T8 240mA Không Vỏ

Vào: 110V~220VAC 240mA, Dùng cho đèn tuýp T8

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 423 Cái

Bộ Nguồn LED 4-7W Chống Nước

Vào: 85~265VAC, ra: 12~26VDC, 300mA, Size: 54*30*20mm

35,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 20W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~36VDC, 600mA, size: 76*30*20mm

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 253 Cái

Bộ Nguồn LED 3-5W Không Vỏ

Vào 85~265VAC, ra: 12~18VDC, 350mA

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

Bộ Nguồn LED 3-5W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, Ra: 9~18VDC, 300mA, 3~5W, Size: 68*32*22mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Bộ Nguồn LED 4-7W Không Vỏ

Vào: 85~265VAC, ra 25~35VDC, 350mA

18,000 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái

Bộ Nguồn LED 30W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~36VDC, 900mA, size: 95*35*27m

89,000 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

Bộ Nguồn LED 4-5W Vỏ Nhựa

Vào: 85~265VAC, ra 9~18VDC, Dòng 300mA, Công Suất 4~5W, size: 68*32*22mm

31,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 8-12W Không Vỏ

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, 260mA

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 185 Cái

Bộ Nguồn LED 5-7W Vỏ Nhựa

Vào: 86~265VAC, ra: 12~24VDC, 300mA, size 68*32*22mm

32,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

Bộ nguồn LED 40W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 25~39VDC, 1200mA, size: 105x37x28mm

119,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Bộ Nguồn LED 8-12W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, Ra: 24-40VDC, 500mA, 8-12W, size: 68*32*22mm

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 63 Cái

Bộ Nguồn LED 50W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1500mA, size: 122x37x28mm

125,000 đ/Cái

Hàng còn: 44 Cái

Bộ Nguồn LED 18-24W Vỏ Nhựa

Vào: 220VAC, ra: 40~70VDC, 300mA, Công Suất 18~24W, size: 88*39*25mm

52,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

Bộ nguồn LED 60W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1700mA, size: 130*36*28mm

149,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 18-25W Vỏ Nhựa

Vào: 85~265VAC, ra: 50~90VDC, 300mA, 18~25W size: 68*32*22mm

56,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Bộ Nguồn LED 70W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1900mA, size: 122*37*28mm

159,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 80W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra 27~38VDC, 2400mA, size: 130*36*28mm

279,000 đ/Cái

Bộ Nguồn LED 100W Chống Nước

Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, 3000mA, size: 130*36*28mm

349,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký