0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Bộ Nguồn LED (26)

Vào: 85-265VAC, ra: 36-63VDC, 300mA
39.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào: 90-265VAC, ra: 12-28VDC, 240-260mA
33.000 đ/Cái
Hàng còn: 150
Vào: 100~260VAC, ra: 25~42VDC, 300mA
61.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Vào: 85-265VAC, ra: 3-12VDC, 300mA
40.500 đ/Cái
Hàng còn: 165
Vào": 90~265VAC, ra: 3~11VDC, 280~300mA
14.500 đ/Cái
Hàng còn: 298
Vào: 85~265VAC, ra: 50~90VDC, 300mA
87.500 đ/Cái
Hàng còn: 52
Vào: 86~265VAC, ra: 15~24VDC
49.000 đ/Cái
Hàng còn: 52
Vào: 85~265VAC, ra 9~18VDC, dòng 300mA
36.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào: 100-240VAC, ra: 60-80VDC
79.000 đ/Cái
Hàng còn: 99
Vào: 85-265VAC, ra: 24-40VDC
47.000 đ/Cái
Hàng còn: 99
Vào: 85-265VAC, ra: 9~18VDC
43.000 đ/Cái
Hàng còn: 197
Vào: 85~265VAC, ra: 24~36VDC, 2.8A
378.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Vào: 100~265VAC, ra 24~36VDC, 2.4A
343.500 đ/Cái
Hàng còn: 10
Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 2.1A
309.000 đ/Cái
Hàng còn: 19
Vào: 90~265VAC, ra: 24~36VDC, 1.7A
205.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
Vào: 100~260VAC, ra: 24~36VDC, 1.5A
193.000 đ/Cái
Hàng còn: 32
Vào: 100~260VAC, ra: 24~36VDC, 1200mA
185.000 đ/Cái
Hàng còn: 52
Vào: 90~265VAC, ra: 27~38VDC, chống nước IP67
84.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào: 85~265VAC, ra: 8~24VDC, chuẩn chống nước IP65
69.000 đ/Cái
Hết hàng
Vào: 85~260VAC, ra: 24~36VDC, 240-300mA
29.500 đ/Cái
Hàng còn: 127
Vào: 110V~220VAC 240mA, Dùng cho đèn tuýp T8
29.500 đ/Cái
Hàng còn: 423
Vào: 100~260VAC, ra: 24~36VDC, 900mA
103.500 đ/Cái
Hàng còn: 57
Vào: 100~260VAC, ra: 25~42VDC, 600mA
73.500 đ/Cái
Hàng còn: 131
Vào: 100~260VAC, ra: 9~28VDC, 300mA, IP65
46.000 đ/Cái
Hàng còn: 261
Vào: 85~265VAC, ra: 8.8~30VDC, 240-260mA
26.000 đ/Cái
Hàng còn: 300
Vào: 85~265VAC, ra: 9~18VDC, 180-300mA
21.000 đ/Cái
Hàng còn: 46

Đăng nhập

Chat