Board Thực Hành 51, AVR, PIC (7)

PIC16F877A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

260,000 đ/Cái

ATMEGA16A KIT Thí Nghiệm

Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD

296,000 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Kit Thí Nghiệm Cho Atmega16 Atmega32

Điện áp cấp: 5VDC

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

KIT Nạp Code ATMEGA8 ATMEGA48 ATMEGA88 ATMEGA328P

Chưa lắp ráp

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Kit Thí Nghiệm Họ 8051

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

AT89C-V2 Pinout Board Thí Nghiệm

Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái

KR-AT89 DEV Board Thí Nghiệm

Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD

329,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký