Board Thực Hành 51, AVR, PIC (9)

BH 12 tháng DTCB-VN-2 Bộ Kit Thực Hành Điện Tử Cơ Bản
9.100.000 đ/Bộ
Hàng còn: 10
BH 12 tháng Bộ Kit Thực Hành Vi Điều Khiển
Nguồn: 220VAC, MCU chính: PIC18F6722, 21 module
22.050.000 đ/Bộ
Hết hàng
58.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
70.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Board tích hợp STM/AVR/51, hỗ trợ module WiFi, 2.4Ghz, DS18B20, LCD
329.000 đ/Cái
Hàng còn: 16
Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
Board AT89C hỗ trợ ra chân cho các loại IC họ 89C
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 26
Sử dụng Chip ATMEGA16A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD
325.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Sử dụng PIC16F877A, DS18B20, LCD1602 + LCD12864 LCD
327.000 đ/Bộ
Hàng còn: 11

Đăng nhập

Chat