Buzzer Điện Từ (15)

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 584

KC-1206-TS DIP Buzzer Tần Số 12x9mm 90dB

Nguồn: 5VDC, 42R, cấp tần số 2~2.5KHz

3,000 đ/Cái

9056-TS DIP Buzzer Tần Số 9x4.2mm 80dB

Nguồn: 4~6VDC, cấp tần số 2~2.4KHz

2,900 đ/Cái

1303 Buzzer 13x3mm

Tần số: 4000 Hz

6,900 đ/Cái

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 300

9050 DIP Buzzer 9x5mm 60dB

Nguồn: 4~6VDC, không cấp tần số

2,800 đ/Cái

6,400 đ/Cái

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 490

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 60

1209 DIP Buzzer 12x9mm 93dB

Điện áp: 5VDC, không cấp tần số

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 157

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 59

1206 DIP Buzzer 12x6mm 90dB

Điện áp: 5VDC, không cấp tần số

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 1399

TS-12075 DIP Buzzer Tần Số 12x7.5mm 85dB

Nguồn: 3VDC, cần cấp tần số 4KHz

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 420

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 1178

1208-TS DIP Buzzer Tần Số 12x8mm 85dB

Nguồn: 3.3VDC, cấp tần số 2~2.4KHz

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 557
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký