Cảm Biến Hồng Ngoại, UV (11)

Nguồn: 5VDC, sóng mang 38Khz
1.900 đ/Cái
Hàng còn: 1522
4.000 đ/Bộ(Thu+Phát)
Hàng còn: 1509
Điện áp - chuyển tiếp: 1.2V, 100mA
1.100 đ/Cái
Hàng còn: 1435
11.000 đ/Cái
Hàng còn: 860
Sóng mang 38KHz, bước sóng: 940 nm
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 785
900 đ/Bộ(Thu+Phát)
Hàng còn: 673
Đường kính: 5mm, bước sóng: 940nm, 100mA
2.800 đ/Cái
Hàng còn: 494
Sóng: 880nm, đường kính: 5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 271
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 88
Nguồn: 2.4-5.5V, 8 chân dán
71.000 đ/Cái
Hàng còn: 35
Bước sóng: 890nm, đường kính: 5mm
14.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat