Cảm Biến Khoảng Cách (12)

625.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 3-5VDC, giao tiếp UART I2C, khoảng cách đo: <4m
370.000 đ/Cái
Hết hàng
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp: 3.3-5VDC, giao tiếp: I2C, UART
250.000 đ/Cái
Hết hàng
124.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Khoảng cách đo: 4~400cm, nguồn 3.3~5VDC
249.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 2.8-5VDC, giao tiếp I2C, khoảng cách đo: <2m
115.000 đ/Cái
Hàng còn: 32
Điện áp: 4.5-5.5VDC, ngõ ra: analog
117.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Nguồn: 4.5-5.5VDC, ngõ ra: analog
320.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
125.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 4.5~5.5VDC, ngõ ra: analog
128.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn: 4.5~5.5VDC, ngõ ra: analog
129.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat