Cảm Biến Lực Load Cell (12)

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 1Kg 24bit HX711

Size: 12.7x12.7x80mm

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 2Kg 24bit HX711

Size: 12.7x12.7x80mm

49,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 5Kg 24bit HX711

Size: 12.7x12.7x80mm

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 30 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng 25mm

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 132 Cái

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 10Kg 24bit HX711

Size: 12.7x12.7x80mm

47,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 20Kg 24bit HX711

Size: 12.7x12.7x80mm

54,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

Cảm Biến Cân Nặng Load Cell 50Kg

Size: 34x34 mm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

HX711 Cảm Biến Cân Nặng 34mm

ADC 24Bit Module, 10SPS or 80SPS Output

13,000 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

BF350 Cảm Biến Lực

Trở kháng: 349.8 ± 0.1 ohm, độ nhạy: 2.0-2.20

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 25 Cái

FSR402 Cảm Biến Lực 0g~10kg

Vùng cảm ứng: 1.27cm, dài: 6cm

133,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

RFP602-2KG Cảm Biến Lực Cảm Ứng Điện Trở 2Kg

Size: D=10 x L=49mm

104,000 đ/Cái

Hàng còn: 13 Cái

FSR406 Cảm Biến Lực 0~10Kg

Cảm biến điện trở, size:45x38mm

389,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký