Cảm Biến Phototransistor (5)

QSC113 Cảm Biến Ánh Sáng 880nm

Bước sóng: 880nm, đường kính: 3mm

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 300 Cái

3DU5C Cảm Biến Ánh Sáng NPN 880nm

Ngõ ra: NPN, 0.5-1mA, 880nm 10V, Phototransistor

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

LS07-A Cảm Biến Ánh Sáng

dường kính: 3mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 462 Cái

PT1504-6B Cảm Biến Anh Sáng NPN

Bước sóng: 940nm, đường kính: 5mm, ngõ ra: NPN

3,000 đ/Cái

PT334-6B Cảm Biến Ánh Sáng 940nm 5mm

Bước sóng 940nm, đường kính: 5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 2253 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký