Cảm Biến Quang Chữ U (48)

EE-SPX613 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR SLOT TYPE 1M CABLE

380,000 đ/Cái

HY860F Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, độ rộng khe cảm biến: 6mm

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 513 Cái

EE-SX772 Cảm Biến Quang Chữ U

Khe cảm biến: 5mm, T-SHAPE

260,000 đ/Cái

LLD-L207 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, độ rộng khe cảm biến: 6mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

EE-SX870 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM SLOT LIGHT-ON

260,000 đ/Cái

EE-SX871 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHAPE

260,000 đ/Cái

EE-SX872 Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM SLOT T-SHAPE

260,000 đ/Cái

LLD-K201 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, độ rộng khe cảm biến: 6mm

13,500 đ/Cái

EE-SX770A Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM DARK-ON

260,000 đ/Cái

EE-SX771A Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM DARKON L-SHAPE

260,000 đ/Cái

EE-SX772A Cảm Biến Quang

OPTO SENSOR 5MM DARKON T-SHAPE

260,000 đ/Cái

H42B6 Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, khe cảm biến: 6mm, size: 14x11.5x6mm

3,500 đ/Cái

ITR9606-F Cảm Biến Quang Chữ U

Nguồn: 5VDC, độ rộng khe cảm biến: 5mm

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 161 Cái

EE-SX675-WR Dây Cảm Biến Quang Dài 1m

Nguồn: 5-24VDC, độ rộng khe: 5mm, ngõ ra: NPN

99,000 đ/Sợi

Hàng còn: 10 Sợi

EE-SX676-WR Dây Cảm Biến Quang Dài 1m

Nguồn: 5-24VDC, độ rộng khe: 5mm, ngõ ra: NPN

99,000 đ/Sợi

Hàng còn: 10 Sợi

EE-SX677-WR Dây Cảm Biến Quang Dài 1m

Nguồn: 5-24VDC, độ rộng khe: 5mm, ngõ ra: NPN

99,000 đ/Sợi

Hàng còn: 10 Sợi

EE-SX670 Cảm Biến Quang Chữ U

Khe cảm biến: 5mm

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX670A Cảm Biến Quang Chữ U

Khe cảm biến: 5mm

45,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

EE-SX670R Cảm Biến Quang Chữ U

Khe cảm biến: 5mm

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX670P Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX671 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM SLOT L-SHADE MNT

48,000 đ/Cái

Hàng còn: 29 Cái

EE-SX671A Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM L-SLOT TYPE

37,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX671R Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

EE-SX671P Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX672 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM SLOTTYPE T-SHAPE

52,000 đ/Cái

EE-SX672A Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM T-SLOT TYPE

60,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX672R Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX672P Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP

40,000 đ/Cái

EE-SX673 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM SLOT CLOSE MNT

36,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX673A Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM CLOSE SLOT TYPE

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX673R Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

53,000 đ/Cái

EE-SX673P Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

64,000 đ/Cái

EE-SX674 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR SLOT TYPE 5MM

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX674A Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON NPN

64,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX674R Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON PNP

64,000 đ/Cái

EE-SX674P Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LT/DARKON TRANS

64,000 đ/Cái

EE-SX470 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LIGHTON TRANS

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

EE-SX471 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LIGHTON NPN

40,000 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

EE-SX472 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LIGHTON TRANS

105,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

EE-SX473 Cảm Biến Quang Chữ U

OPTO SENSOR 5MM LIGHTON TRANS

44,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký