Cảm Biến Vật Cản (42)

OEM
4.000 đ/Cái
Hàng còn: 403
Min: 1
Bội số: 1
OEM
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 201
Min: 1
Bội số: 1
OEM
36.000 đ/Cái
Hàng còn: 102
Min: 1
Bội số: 1
OEM
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 100
Min: 1
Bội số: 1
OEM
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 81
Min: 1
Bội số: 1
OEM
45.000 đ/Cái
Hàng còn: 72
Min: 1
Bội số: 1
OEM
82.000 đ/Cái
Hàng còn: 58
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RD-04 Ai-Thinker 3-3.6V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 10.525Ghz
AI-Thinker
32.000 đ/Cái
Hàng còn: 52
Min: 1
Bội số: 1
OEM
63.000 đ/Cái
Hàng còn: 51
Min: 1
Bội số: 1
OEM
68.000 đ/Cái
Hàng còn: 49
Min: 1
Bội số: 1
OEM
88.000 đ/Cái
Hàng còn: 45
Min: 1
Bội số: 1
OEM
87.000 đ/Cái
Hàng còn: 39
Min: 1
Bội số: 1
OEM
88.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD2410B 5-12V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 24Ghz
Hi-Link
94.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD2410C 5V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 24Ghz 0.75m ~ 6m
Hi-Link
116.000 đ/Cái
Hàng còn: 29
Min: 1
Bội số: 1
OEM
229.000 đ/Cái
Hàng còn: 29
Min: 1
Bội số: 1
OEM
59.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
OEM
54.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RD-01 Ai-Thinker 3-3.6V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 24Ghz + WiFi + BLE
AI-Thinker
101.000 đ/Cái
Hàng còn: 18
Min: 1
Bội số: 1
OEM
164.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RD-03 Ai-Thinker 3-3.6V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 24Ghz
AI-Thinker
70.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD1115H 5V Cảm Biến Hiện Diện Người Radar 24Ghz 16m
Hi-Link
165.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD2420 3.3V Cảm Biến Hiện Diện Con Người Radar 24Ghz 0.75m ~ 6m
Hi-Link
82.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD015-5G Module Cảm Biến Ánh Sáng + Radar 5.8Ghz 4-6m
Hi-Link
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD2411S 5V Cảm Biến Chuyển Động Con Người Radar 24Ghz
Hi-Link
122.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng HLK-LD2411 5V Cảm Biến Chuyển Động Và Nhận Dạng Cử Chỉ Radar 24Ghz
Hi-Link
113.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
110.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
112.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
134.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
175.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
93.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
116.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
88.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
116.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
97.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
226.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
117.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat