0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Cáp FFC, FPC (76)

5.800 đ/Sợi
Hàng còn: 190
5.000 đ/Sợi
Hết hàng
7.000 đ/Sợi
Hết hàng
7.000 đ/Sợi
Hết hàng
12.700 đ/Cái
Hàng còn: 189
4.600 đ/Sợi
Hàng còn: 78
5.800 đ/Sợi
Hàng còn: 86
7.300 đ/Sợi
Hàng còn: 405
2.500 đ/Sợi
Hàng còn: 301
5.600 đ/Sợi
Hàng còn: 331
5.300 đ/Sợi
Hàng còn: 331
3.200 đ/Sợi
Hàng còn: 9
4.400 đ/Sợi
Hàng còn: 343
11.500 đ/Sợi
Hàng còn: 209
10.400 đ/Sợi
Hàng còn: 337
4.600 đ/Sợi
Hàng còn: 167
5.300 đ/Cái
Hết hàng
2.000 đ/Cái
Hết hàng
5.800 đ/Cái
Hết hàng
7.200 đ/Sợi
Hàng còn: 568
20.700 đ/Sợi
Hàng còn: 215
7.200 đ/Sợi
Hết hàng
2.900 đ/Sợi
Hàng còn: 133
2.200 đ/Sợi
Hết hàng
6.300 đ/Sợi
Hàng còn: 167
33.500 đ/Sợi
Hàng còn: 166
4.800 đ/Sợi
Hàng còn: 334
4.600 đ/Sợi
Hàng còn: 357
5.200 đ/Sợi
Hàng còn: 240
6.200 đ/Sợi
Hàng còn: 110
4.600 đ/Sợi
Hàng còn: 273
25.000 đ/Sợi
Hết hàng
11.300 đ/Sợi
Hàng còn: 192
8.800 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách chân: 0.5mm, 30Pin, dài 10cm
9.000 đ/Sợi
Hàng còn: 191
6.800 đ/Sợi
Hết hàng
6.800 đ/Sợi
Hết hàng
3.200 đ/Sợi
Hàng còn: 330
2.900 đ/Sợi
Hàng còn: 329
5.500 đ/Sợi
Hàng còn: 205

Đăng nhập

Chat