0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Cáp Nối Tiếp Cổng COM RS232 (5)

Đầu cái - đầu cái DB9, đấu chéo
41.000 đ/Sơi
Hàng còn: 125
Đầu đực - đầu cái DB9, đấu thẳng
36.500 đ/Sợi
Hàng còn: 119
Đầu đực - đầu đực DB9, đấu thẳng
24.500 đ/Sợi
Hàng còn: 47
Đầu cái - đầu cái DB9, đấu chéo
23.000 đ/Sợi
Hàng còn: 96
Đầu đực - Đầu cái DB9, đấu thẳng
20.500 đ/Sợi
Hàng còn: 38

Đăng nhập

Chat