Cáp Nối Tiếp Cổng COM RS232 (5)

Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Cái-Cái Đấu Chéo Dài 3m

Đầu cái - đầu cái DB9, đấu chéo

36,000 đ/Sơi

Hàng còn: 39

Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Đực-Đực Đấu Thẳng Dài 1.5m

Đầu đực - đầu đực DB9, đấu thẳng

21,500 đ/Sợi

Hàng còn: 90

Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Đực-Cái Đấu Thẳng Dài 1.5m

Đầu đực - Đầu cái DB9, đấu thẳng

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 116

Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Cái-Cái Đấu Chéo Dài 1.5m

Đầu cái - đầu cái DB9, đấu chéo

20,000 đ/Sợi

Hàng còn: 42

Cáp Nối Tiếp RS232 DB9 Đực-Cái Đấu Thẳng Dài 2.5m

Đầu đực - đầu cái DB9, đấu thẳng

32,000 đ/Sợi

Hàng còn: 138
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký