Cáp USB (21)

Cáp USB Type A Đực-Cái Dài 1.5m

USB 2.0

17,000 đ/Sợi

Hàng còn: 61 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Type B Dài 1m

USB 2.0

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 105 Sợi

Cáp USB Type A Đực-Cái Dài 3m

USB 2.0

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 66 Sợi

Cáp USB Type A Đực-Đực Dài 3m

USB 2.0

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 44 Sợi

Cáp USB Type A Đực-Cái Xanh Dương Dài 3m

USB 2.0

27,000 đ/Sợi

Hàng còn: 92 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Mini USB B Dài 30cm

USB 2.0

7,500 đ/Sợi

Hàng còn: 32 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Type B Dài 30cm

USB 2.0

9,500 đ/Sợi

Hàng còn: 239 Sợi

Cáp USB Type C Nối USB Type A 2.0 Dài 1m

USB 2.0

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 107 Sợi

Dây Cáp Nạp Sạc Micro USB B 4 Lõi Dài 75cm Màu Trắng

USB to Micro USB 2.0

12,000 đ/Sợi

Hàng còn: 33 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Mini USB B Dài 1m

USB 2.0

15,000 đ/Sợi

Hàng còn: 12 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Type B Dài 3m

USB 2.0

19,000 đ/Sợi

Hàng còn: 172 Sợi

Cáp USB Type A Nối Type B Dài 1.5m

USB 2.0

19,500 đ/Sợi

Hàng còn: 13 Sợi

Dây USB 2.0 1 Đầu Cái 2 Lõi Dài 30cm

USB 2.0

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 323 Cái

Dây Cáp Nạp Sạc Micro USB 4 Lõi Dài 1m Màu Đen

USB nối Micro USB 2.0

14,000 đ/Sợi

Hàng còn: 308 Sợi

Dây Cáp Sạc Micro USB Type A Dài 15cm

USB 2.0

10,500 đ/Sợi

Hàng còn: 336 Sợi

Cáp USB 3.0 Type A Đực-Cái Dài 1.5m

USB 3.0

80,000 đ/Sợi

Hàng còn: 8 Sợi

Cáp USB Type A Đực-Cái Xanh Dương Dài 1.5m

USB 2.0

19,000 đ/Sợi

Hàng còn: 81 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Mini USB B Dài 1.5m

USB 2.0

19,000 đ/Sợi

Hàng còn: 166 Sợi

Cáp USB Type A Đực Nối Mini USB B Dài 3m

USB 2.0

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 93 Sợi
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký