Cầu Chì Ống (73)

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.25A 5x20mm Tốc Độ F

0.25A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 543 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.5A 6x30mm

0.5A 250V, Size: 6mm x 30mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 286 Cái

Cầu Chì Sứ 1A 6x30mm

1A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 268 Cái

Cầu Chì Sứ 1A 10x38mm

1A 500V, Size: 10mm x 38mm

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 244 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 6.3A 5x20mm Tốc Độ F

6.3A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 939 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 30A 6x30mm

30A 250V, size: 6mm x 30mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 383 Cái

Cầu Chì Sứ 0.5A 5x20mm

0.5A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Cầu Chì Sứ 1A 5x20mm

1A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 193 Cái

Cầu Chì Sứ 2A 5x20mm

2A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 136 Cái

Cầu Chì Sứ 3A 5x20mm

3A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Cầu Chì Sứ 4A 5x20mm

4A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 134 Cái

Cầu Chì Sứ 5A 5x20mm

5A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 172 Cái

Cầu Chì Sứ 6A 5x20mm

6A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 133 Cái

Cầu Chì Sứ 8A 5x20mm

8A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

Cầu Chì Sứ 10A 5x20mm

10A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Cầu Chì Sứ 12A 5x20mm

12A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 158 Cái

Cầu Chì Sứ 30A 6x30mm

30A 250V, Size: 6mmx30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 245 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 30A 5x20mm Tốc Độ F

10A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 365 Cái

Cầu Chì Sứ 20A 5x20mm

20A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 285 Cái

Cầu Chì Sứ 25A 5x20mm

25A 250V, Size: 5mmx20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 157 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.1A 5x20mm Tốc Độ F

0.1A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 1087 Cái

Cầu Chì Sứ 0.5A 6x30mm

0.5A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

Cầu Chì Sứ 2A 6x30mm

2A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 250 Cái

Cầu Chì Sứ 3A 6x30mm

3A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 210 Cái

Cầu Chì Sứ 4A 6x30mm

4A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 123 Cái

Cầu Chì Sứ 5A 6x30mm

5A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 154 Cái

Cầu Chì Sứ 6A 6x30mm

6A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 349 Cái

Cầu Chì Sứ 8A 6x30mm

8A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 177 Cái

Cầu Chì Sứ 10A 6x30mm

10A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 293 Cái

Cầu Chì Sứ 12A 6x30mm

12A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Cầu Chì Sứ 15A 6x30mm

15A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 1 Cái

Cầu Chì Sứ 20A 6x30mm

20A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 175 Cái

Cầu Chì Sứ 25A 6x30mm

25A 250V, Size: 6mm x 30mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 250 Cái

Cầu Chì Sứ 15A 5x20mm

30A 250V, Size: 5mm x 20mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 152 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 25A 6x30mm

25A 250V, Size: 6mm x 30mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 343 Cái

Cầu Chì Sứ 2A 10x38mm

2A 500V, Size: 10mm x 38mm

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 377 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 20A 6x30mm

20A 250V, Size: 6mm x 30mm

690 đ/Cái

Hàng còn: 596 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.3A 5x20mm Tốc Độ F

0.3A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 910 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.75A 5x20mm Tốc Độ F

0.75A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 653 Cái

Cầu Chì Ống Thủy Tinh 0.2A 5x20mm Tốc Độ F

0.2A 250V, size: 5 x 20 mm

440 đ/Cái

Hàng còn: 424 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký