Cầu Chì Phục Hồi Chân Cắm (15)

RUEF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Size: 11.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 1238 Cái

UF300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 3A

Size: 11x1.35 mm, -40°C ~ 85°C

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1437 Cái

RUEF090 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 0.9A

Size: 7.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2723 Cái

RUEF110 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.1A

Size: 7.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 274 Cái

RXEF050 Cầu Chì Tự Phục Hồi 72V 500mA

Size: 7.9x3 mm, -40°C ~ 85°C

900 đ/Cái

Hàng còn: 1079 Cái

RUEF250 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 2.5A

Size: 11.4x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 306 Cái

RUEF400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 4A

Size: 14x3 mm, -40°C ~ 85°C

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1767 Cái

RUEF500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 5A

Size: 14x3 mm, -40°C ~ 85°C

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 1995 Cái

GR265-750 Cầu Chì Tự Phục Hồi 265V 750mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

GR250-300 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 300mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1235 Cái

GR250-330 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 330mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

GR250-400 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 400mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 1470 Cái

GR250-500 Cầu Chì Tự Phục Hồi 250V 500mA

Size: 11.43x4.8 mm, -40°C ~ 85°C

7,000 đ/Cái

RUEF185 Cầu Chì Tự Phục Hồi 30V 1.85A

Size: 10.2x3 mm, -40°C ~ 85°C

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 488 Cái

TRF250-120 Cầu Chì Tự Phục Hồi 60V 120mA

Size: 6.5x4.6 mm, -40°C ~ 85°C

1,800 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký