Cây Keo Silicon (6)

Cây Keo Silicon Đen 11x270mm

D=11mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

3,900 đ/Cây

Hàng còn: 231 Cây

Cây Keo Silicon Đen 11x190mm

D=11mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,900 đ/Cây

Hàng còn: 443 Cây

Cây Keo Silicon Đen 7x270mm

D=7mm, dài 270mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

2,500 đ/Cây

Hàng còn: 413 Cây

Cây Keo Silicon Đen 7x190mm

D=7mm, dài 190mm, màu đen, nóng chảy 100~150°C

1,500 đ/Cây

Hàng còn: 669 Cây

Cây Keo Silicon Trong 5x300mm

D=5mm, dài 300mm, màu trong suốt

1,400 đ/Cây

Hàng còn: 34 Cây

Cây Keo Silicon Trong 10x300mm

D=10mm, Dài 300mm màu trong suốt

2,400 đ/Cây

Hàng còn: 29 Cây
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký