Còi Báo (9)

Còi Báo Động Màu Đỏ 12V Có Đèn

Size(LxWxH) 122.2x72.8x43mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 54 Cái

Còi Báo Động Màu Đỏ 24V Có Đèn

Size(LxWxH) 122.2x72.8x43mm

65,000 đ/Cái

Hàng còn: 14 Cái

SFB-55 Còi Hú Báo Động 12VDC 110dB Dây Dài 95cm

Tần số cộng hưởng: 3.0+0.5Khz

68,000 đ/Cái

SFB-55 Còi Hú Báo Động 24VDC 110dB Dây Dài 95cm

Tần số cộng hưởng: 3.0+0.5Khz

68,000 đ/Cái

SFB-55 Còi Hú Báo Động 220VAC 110dB Dây Dài 95cm

Tần số cộng hưởng: 3.0+0.5Khz

68,000 đ/Cái

Còi Báo Động Màu Xanh Dương 12V Có Đèn

Size(LxWxH) 122.2x72.8x43mm

55,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

ES-626-12V Còi Báo Động 12V 107x100mm

Size (LxWxH): 107x107x100 mm, 115dB/300mm

75,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

ES-626-24V Còi Báo Động 24V 107x100mm

Size (LxWxH): 107x107x100 mm, 115dB/300mm

75,000 đ/Cái

Còi Báo Động Màu Đỏ 5V Có Đèn

Size(LxWxH) 122.2x72.8x43mm

55,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký