Công Tắc Gạt Toggle (11)

E-TEN1221 Công Tắc Toggle ON-OFF 4 Chân Siết ốc 15A 250VAC

SPST

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 247 Cái

E-TEN1122 Công Tắc Toggle ON-OFF-ON 3 Chân Siết Ốc 15A 250VAC

SPDT

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

MTS-102-C3 Công Tắc Toggle ON-ON 3 Chân Cong 6A 125VAC

SPDT

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 473 Cái

MTS-402 Công Tắc Toggle ON-ON 12 Chân 2A 250VAC

DPDT

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 97 Cái

MTS-202 Công Tắc Toggle ON-ON 6 Chân 2A 250VAC

DPDT

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 536 Cái

MTS-103 Công Tắc Toggle ON-OFF-ON 3 Chân 3A 250V

SPDT

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 483 Cái

MTS-123 Công Tắc Toggle ON-OFF-ON 3 Chân 3A 250V

SPDT

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 236 Cái

MTS-112 Công Tắc Toggle ON-ON 3 Chân 3A 250VAC

SPDT

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 142 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký