Công Tắc Hành Trình (618)

Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch... Xem thêm

Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch điện.
Công tắc hành trình có ba phần chính:

  • Đầu truyền động - là một phần của công tắc tiếp xúc với vật tác động. Một số công tắc hành trình có đầu truyền động tuyến tính, xoay hoặc chuyển động vuông góc để mở hoặc đóng tiếp điểm điện.
  • Thân công tắc – là bộ phận chứa cơ cấu tiếp điểm điện, tiếp điểm sẽ mở hoặc đóng mạch điện khi cần truyền động bị tác động.
  • Điện cực - là bộ phận chứa tiếp điểm và ốc vặn để nối dây.

Loại cần truyền động:
Công tắc hành trình có nhiều loại cần truyền động. Loại cần truyền động được xác đinh bởi vị trí gắn, lực và vật tác động.

  • Cần xoay - có cần lẫy, một con xoay ở cuối cần, nó sẽ tác động tiếp điểm trong công tắc.
  • Pít tông - sử dụng trong các máy có chuyển động ngắn mà không thể dùng cần lẫy.
  • Lò xo – cần độ truyền động dài bằng lò xo có thể được uốn cong theo nhiều hướng. Loại này được sử dụng nhiều để đếm sản phẩm khi nó đi qua công tắc hành trình.
  • Lẫy chữ V(Forked) – được sử dụng để duy trì tiếp điểm, bao gồm 2 cần lẫy con lăn. Một con lăn sẽ di chuyển công tắc và khi cái thứ 2 được di chuyển tới hướng đối diện nó sẽ reset công tắc.
Thu gọn
8.500 đ/Cái
Hết hàng
73.000 đ/Cái
Hết hàng
77.000 đ/Cái
Hết hàng
107.000 đ/Cái
Hết hàng
99.000 đ/Cái
Hết hàng
131.000 đ/Cái
Hết hàng
69.000 đ/Cái
Hết hàng
124.000 đ/Cái
Hết hàng
134.000 đ/Cái
Hết hàng
374.000 đ/Cái
Hết hàng
78.000 đ/Cái
Hết hàng
93.000 đ/Cái
Hết hàng
94.000 đ/Cái
Hết hàng
67.000 đ/Cái
Hết hàng
127.000 đ/Cái
Hết hàng
98.000 đ/Cái
Hết hàng
86.000 đ/Cái
Hết hàng
2.326.000 đ/Cái
Hết hàng
117.000 đ/Cái
Hết hàng
392.000 đ/Cái
Hết hàng
131.000 đ/Cái
Hết hàng
286.000 đ/Cái
Hết hàng
93.000 đ/Cái
Hết hàng
53.000 đ/Cái
Hết hàng
97.000 đ/Cái
Hết hàng
154.000 đ/Cái
Hết hàng
82.000 đ/Cái
Hết hàng
100.000 đ/Cái
Hết hàng
90.000 đ/Cái
Hết hàng
64.000 đ/Cái
Hết hàng
42.000 đ/Cái
Hết hàng
13.000 đ/Cái
Hết hàng
97.000 đ/Cái
Hết hàng
400.000 đ/Cái
Hết hàng
76.000 đ/Cái
Hết hàng
60.000 đ/Cái
Hết hàng
151.000 đ/Cái
Hết hàng
55.000 đ/Cái
Hết hàng
35.000 đ/Cái
Hết hàng
105.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat