Công Tắc Hành Trình (54)

Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch điện.Công tắc hành trình c... Xem thêm

Công tắc hành trình là thiết bị cảm biến tiệm cận gồm một cần truyền động vật lý kết nối với tiếp điểm và ngõ ra. Khi một vật tiếp xúc với cần truyển động, thiết bị kích hoạt tiếp điểm để thực hiện kết nối hoặc ngắt mạch điện.
Công tắc hành trình có ba phần chính:

  • Đầu truyền động - là một phần của công tắc tiếp xúc với vật tác động. Một số công tắc hành trình có đầu truyền động tuyến tính, xoay hoặc chuyển động vuông góc để mở hoặc đóng tiếp điểm điện.
  • Thân công tắc – là bộ phận chứa cơ cấu tiếp điểm điện, tiếp điểm sẽ mở hoặc đóng mạch điện khi cần truyền động bị tác động.
  • Điện cực - là bộ phận chứa tiếp điểm và ốc vặn để nối dây.

Loại cần truyền động:
Công tắc hành trình có nhiều loại cần truyền động. Loại cần truyền động được xác đinh bởi vị trí gắn, lực và vật tác động.

  • Cần xoay - có cần lẫy, một con xoay ở cuối cần, nó sẽ tác động tiếp điểm trong công tắc.
  • Pít tông - sử dụng trong các máy có chuyển động ngắn mà không thể dùng cần lẫy.
  • Lò xo – cần độ truyền động dài bằng lò xo có thể được uốn cong theo nhiều hướng. Loại này được sử dụng nhiều để đếm sản phẩm khi nó đi qua công tắc hành trình.
  • Lẫy chữ V(Forked) – được sử dụng để duy trì tiếp điểm, bao gồm 2 cần lẫy con lăn. Một con lăn sẽ di chuyển công tắc và khi cái thứ 2 được di chuyển tới hướng đối diện nó sẽ reset công tắc.
Thu gọn

42,000 đ/Cái

Hàng còn: 35

21,000 đ/Cái

LXW5-1178 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 36

LXW5-1124 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

21,000 đ/Cái

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 1617

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 19

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 3091

85,000 đ/Cái

Hàng còn: 25

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1069

KW12-N Công Tắc Hành Trình 250VAC 5A

Kích thước: 19.8x10.2x6.4mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1012

KW10-NW Công Tắc Hành Trình 125VAC 1A

Kích thước: 12.8x6.5x5.8mm

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 1293

LXW5-11G2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 127

KW8-XILIE Công Tắc Hành Trình 250VAC 6A

250VAC-6A, 125VAC-15A, 250VDC-0.3A, 125VDC-0.6A

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 150

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 192

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 200

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 295

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 167

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 500

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 1000

11,000 đ/Cái

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 2347

10,000 đ/Cái

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 120

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 488

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 176

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 486

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 1199

24,000 đ/Cái

Hàng còn: 111

34,000 đ/Cái

Hàng còn: 49

LXW5-11G3 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 250VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 139

LXW5-11D1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 118

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 148

LXW5-11N1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 250VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 81

LXW5-11N2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 100

LXW5-11Q1 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 250VDC

21,000 đ/Cái

Hàng còn: 118

LXW5-11Z Công Tắc Hành Trình 380VAC 10A

1NO/1NC, 10A 380VAC, 220VDC

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 100

LXW5-11Q2 Công Tắc Hành Trình 380VAC 15A

1NO/1NC, 15A 380VAC, 250VDC

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 174

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 474

5,900 đ/Cái

Hàng còn: 196

39,000 đ/Cái

Hàng còn: 49
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký