Công Tắc Rocker (41)

KCD5-201 Công Tắc ON-OFF Màu Đen 4 Chân 10A

Size: 24x21x14mm

6,900 đ/Cái

Hàng còn: 147 Cái

KCD1-106 Công Tắc ON-OFF 3 Chân 6A LED Đỏ

Size: 23x25.7mm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 495 Cái

KCD8 Công Tắc ON-OFF Màu Đen 6 Chân 16A

Size: 31x25x24.5mm

10,000 đ/Cái

KCD1-201 Công Tắc ON-OFF Màu Trắng 2 Chân 6A

Size: 23x20.5x25.4mm

5,500 đ/Cái

KCD1-201 Công Tắc ON-OFF Màu Đỏ 2 Chân 6A

Size: 23x20.5x25.4mm

5,500 đ/Cái

KCD11-2P Công Tắc ON-OFF Màu Trắng 2 Chân 3A

Size: 15x10.5x11.8mm

3,000 đ/Cái

KCD4 Công Tắc ON-OFF-ON Màu Đen 6 Chân 20A

Size: 33.5x25x16.5mm

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 124 Cái

KCD1-201 Công Tắc ON-OFF Màu Đen 2 Chân 6A

Size: 23x23x16mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 628 Cái

KCD11-3P Công Tắc ON-OFF Màu Đen 3 Chân 3A

Size: 15x10.5x11.8mm

1,700 đ/Cái

KCD1-6P Công Tắc ON-OFF-ON 6Pin 10A

6A/12A/250VAC, size (LxWxH): 21x15x15mm

5,300 đ/Cái

KCD1-311 Công Tắc ON-OFF Màu Đỏ 3 Chân 6A

Size: 22.5x17x13.5mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

KCD3-3W Công Tắc Ba ON-OFF 9 Chân 16A LED Đỏ

Size: 40.6x34x22mm

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

KCD4-4P Công Tắc ON-OFF 4 Chân 16A

Size: 32x25x18.5mm

7,200 đ/Cái

Hàng còn: 64 Cái

KCD1-103 Công Tắc ON-OFF-ON Màu Đen 3 Chân 6A

Size: 21.5x15x22.8mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 423 Cái

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF Màu Đỏ 6 Chân 16A

Size: 31x25.5x34.5mm

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 475 Cái

KCD1-101 Công Tắc ON-OFF 2 Chân 6A

Size: 21x22x15mm

1,800 đ/Cái

Hàng còn: 1758 Cái

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3 Chân 16A LED Đỏ

Size: 23x22.8x30mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

KCD3-1W Công Tắc ON-OFF 3 Chân 15A

Size: 30.2x13.6x21.4mm

3,700 đ/Cái

Hàng còn: 1010 Cái

SDDJF-4P-ALPS Công Tắc ON-OFF Màu Đen 4 Chân Cong 16A

Size: 29.3x13.2x30mm

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

KCD4-6P Công Tắc ON-OFF Màu Xanh Lá 6 Chân 16A

Size: 31x25.5x34.5mm

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 11 Cái

SPST-3P Công Tắc ON-OFF 3 Chân 16A LED Xanh Lá

Size: 23x22.8x30mm

6,200 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

KCD1-11 Công Tắc ON-OFF 2 Chân 6A

Size: 15x10.5x16.7mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 1606 Cái

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF Màu Xanh Lá 4 Chân 16A

Size: 31.1x25x29.5mm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

KCD4-202N Công Tắc ON-OFF Màu Đỏ 4 Chân 16A

Size: 31.1x25x29.5mm

7,900 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

KCD1-105 Công Tắc ON-OFF-ON Màu Đen 3 Chân 6A

Size: 23x20x24.5mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 444 Cái

KCD1-104B Công Tắc ON-OFF Màu Đen 4 Chân Chân Cong 16A

Size: 21x12.9x25mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

KCD1-104 Công Tắc ON-OFF Màu Đen 4 Chân 6A

Size: 21x15x22.8mm

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 27 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký