Công Tắc Trượt Slide (13)

SS-12D11 Công Tắc Trượt 3 Chân Xuyên Lỗ ON-OFF Chỉnh Ngang 1P2T 2A

Kích thước: 13 x 6.6 x 6.4mm

3,400 đ/Cái

Hàng còn: 1245 Cái

MSK-38 Công Tắc Trượt 3 Chân Xuyên Lỗ ON-ON Chỉnh Ngang 2P2T 0.5A

Kích thước: 9.2 x 3.5 x 3.5mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 660 Cái

SS12D10 Công Tắc Trượt 3 Chân Xuyên Lỗ ON-OFF 1P2T 0.5A

Kích thước: 12.7 x 6.6 x 6.4mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 1392 Cái

SK-22D07 Công Tắc Trượt 6 Chân Xuyên Lỗ ON-ON 2P2T 1A

Kích thước: 8.6 x 6.9 x 4.7mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1904 Cái

SS-23D32 Công Tắc Trượt 6 Chân Gắn Bảng ON-NONE-ON 2P3T 0.5A

Kích thước: 23.3 x 7.4 x 7.2mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 1955 Cái

SS-12F44G5 Công Tắc Trượt 3 Chân Xuyên Lỗ ON-OFF 1P2T 0.5A

Kích thước: 21.1 x 5.5 x 6mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 2732 Cái

SS-12D07VG4 Công Tắc Trượt 5 Chân Xuyên Lỗ ON-ON 2P2T 0.5A

Kích thước: 8.7 x 4.5 x 5.5mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1126 Cái

SS-12F23 Công Tắc Trượt 5 Chân Xuyên Lỗ ON-OFF Chỉnh Ngang 1P2T 2A

Kích thước: 13 x 5.5 x 5.5mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 6388 Cái

SS-12D00 Công Tắc Trượt 5 Chân Xuyên Lỗ ON-OFF 1P2T 0.5A

Kích thước: 8.5 x 3.5 x 10mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 4980 Cái

MSS-22D18 Công Tắc Trượt 6 Chân Xuyên Lỗ ON-ON 2P2T 0.5A

Kích thước: 9.1 x 3.5 x 3.5mm

1,400 đ/Cái

Hàng còn: 3985 Cái

MSK-12C02 Công Tắc Trượt 7 Chân ON-OFF SMD Chỉnh Ngang 1P2T 0.5A

Kích thước: 6.8 x 2.7 x 1.5mm

600 đ/Cái

Hàng còn: 1385 Cái

SS-22F32 Công Tắc Trượt 6 Chân Gắn Bảng ON-OFF 1P2T 0.5A

Kích thước: 23.3 x 7.4 x 7.2mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 5890 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký