Công Tắc Xoay (10)

LA38-20X31 Công Tắc Xoay Giữ 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

28,000 đ/Cái

LAY37-20X3 Công Tắc Xoay Giữ 3 Vị Trí 2NO 10A

Điện áp: 440V, dòng: 10A, size: 75x35mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

LAY37-20X2 Công Tắc Xoay Giữ 2 Vị Trí 1NO 1NC 10A

Điện áp: 660V, dòng: 10A, size: 75x35mm

20,000 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

LA38-11X2 Công Tắc Xoay Nhả 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

LA38-11X2 Công Tắc Xoay Giữ 2 Vị Trí 1NO 1NC

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

LA38-20X3 Công Tắc Xoay Nhả 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

LA38-20X3 Công Tắc Xoay Giữ 3 Vị Trí 2NO

Kích thước: 36x29x77mm, 10A 440V

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 16 Cái

XB2-BD21 Công Tắc Xoay Giữ 1 Vị Trí 1NO

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 60 Cái

XB2-BD25 Công Tắc Xoay Giữ 1 Vị Trí 1NO 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 7 Cái

XB2-BD22 Công Tắc Xoay Giữ 1 Vị Trí 1NC

Điện áp: 220V, dòng điện: 10A, size: 67x40mm

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 59 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký