Cổng USB (26)

Hàng còn: 250 Cái
Hàng còn: 749 Cái
Hàng còn: 683 Cái
Hàng còn: 606 Cái

Mạch Ra Chân USB Đực 2.0 Type A Sang DIP 4 Chân

Khoảng cách chân 2.54mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

Mạch Ra Chân USB Cái 2.0 Type B Sang DIP 4 Chân

Khoảng cách chân 2.54mm

4,900 đ/Cái

Mạch Ra Chân USB Cái 2.0 Type A Sang DIP 4 Chân

Khoảng cách chân 2.54mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 366 Cái
Hàng còn: 2757 Cái
Hàng còn: 106 Cái
Hàng còn: 5710 Cái
Hàng còn: 1387 Cái
Hàng còn: 217 Cái
Hàng còn: 165 Cái
Hàng còn: 132 Cái
Hàng còn: 379 Cái
Hàng còn: 308 Cái
Hàng còn: 579 Cái
Hàng còn: 1882 Cái
Hàng còn: 4121 Cái
Hàng còn: 273 Cái
Hàng còn: 216 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký