Counter Shift Registers (33)

CD4017BE

IC 10-OUT DECADE COUNTER 16-DIP

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 240

CD4503BE

IC BUFF TRI-ST HEX N-INV 16DIP

6,500 đ/Cái

Hàng còn: 200

CD4518BE

IC BCD UP COUNTER DUAL 16-DIP

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 177

74HC40103D

IC 8BIT SYNC BINARY DOWN 16SOIC

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 61

HEF4520BT

IC COUNTER DUAL BINARY 16-SOIC

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 1

TC4017BP

IC COUNTER/DIVIDER DECADE 16-DIP

30,000 đ/Cái

CD4026BE

IC COUNTER/DIVIDR DECADE 16-DIP

7,000 đ/Cái

SN74LS125AN

IC BUS BUFF TRI-ST QD 14DIP

7,000 đ/Cái

SN74LS125AD

IC BUS BUFF TRI-ST QD 14SOIC

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 90

SN74HC193N

IC 4BIT BINARY UP/DN COUNT 16DIP

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 305

74HC393D

IC DUAL 4BIT BINARY COUNT 14SOIC

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 20

SN74LS90N

IC DECADE COUNTER 14-DIP

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 171

SN74LS175N

IC D-TYPE POS TRG SNGL 16DIP

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 88

SN74LS20N

IC GATE NAND 2CH 4-INP 14-DIP

5,000 đ/Cái

SN74LS161AN

IC 4-BIT SYNC COUNTER 16-DIP

7,500 đ/Cái

SN74LS161AD

IC SYNC 4BIT BIN COUNTR 16-SOIC

4,000 đ/Cái

74HC4040D

IC 12STAGE BINARY RIPPLE 16SOIC

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 139

TD62C950RF

40BIT shift register/latches driver (Right shift)

129,000 đ/Cái

Hàng còn: 6

CD4521BE IC FREQ DIVIDER 24STG 16-DIP

Nguồn: 3~18V, kiểu logic: divide-by-2, tốc độ đếm: 13MHz

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 93

CD4060BN

CMOS 14-Stage Ripple-Carry Binary Counter/Divider and Oscillator

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 293

CD4029BE

IC PRESET UP/DWN COUNTER 16-DIP

8,500 đ/Cái

CD4017BM

IC 10-OUT DECADE COUNTER 16SOIC

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 122

SN74LS192N

SYN POSITIVE EDGE TRIGGERED 4-BIT BIDIRECTIONAL DECADE COUNTER, PDIP16

14,000 đ/Cái

Hàng còn: 37

SN74LS85N

Logic Comparators 4-bit binary or BCD Magnitude Comparator

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 16

HD74LS194AP

4-bit Bidirectional Universal Shift Register

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 84

CD4060BM

IC BINARY COUNTER/DIV/OSC 16SOIC

3,000 đ/Cái

SN74LS163

Counter ICs 4-Bit Synchronous Binary Counters

14,500 đ/Cái

Hàng còn: 97

CD4516BE

IC BCD UP/DWN COUNTR PRST 16-DIP

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 135

CD4094BE

IC BUS REGISTER 8STAGE 16-DIP

5,200 đ/Cái

Hàng còn: 2040

SN74HC393N

IC DUAL 4-BIT BIN CNTR 14-DIP

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 314

CD4046BE

IC PHASE-LOCK LOOP MCPWR 16-DIP

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 36

SN74LS163AN

IC SYNC 4-BIT BIN CNTR 16-DIP

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 145

SN74LS90D

IC DECADE COUNTER 14-SOIC

12,000 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký