Cuộn Cảm 0307 1/4W (40)

Cuộn Cảm 0.22uH 1/4W 0307

0.22uH 20% 1/4W, IDC= 1150mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.27uH 1/4W 0307

0.27uH 20% 1/4W, IDC= 1110mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.33uH 1/4W 0307

0.33uH 20% 1/4W, IDC= 1110mA, Size 03x07mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.39uH 1/4W 0307

0.38uH 20% 1/4W, IDC= 1000mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.47uH 1/4W 0307

0.47uH 20% 1/4W, IDC= 1000mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.56uH 1/4W 0307

0.56uH 20% 1/4W, IDC= 950mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 0.68uH 1/4W 0307

0.68uH 20% 1/4W, IDC= 900mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1uH 1/4W 0307

1uH 10% 1/4W, IDC= 815mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.2uH 1/4W 0307

1.2uH 10% 1/4W, IDC= 740mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.5uH 1/4W 0307

1.5uH 10% 1/4W, IDC= 700mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 1.8uH 1/4W 0307

1.8uH 10% 1/4W, IDC= 655mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.2uH 1/4W 0307

2.2uH 10% 1/4W, IDC= 630mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 2.7uH 1/4W 0307

2.7uH 10% 1/4W, IDC= 595mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.3uH 1/4W 0307

3.3uH 10% 1/4W, IDC= 575mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 3.9uH 1/4W 0307

3.9uH 10% 1/4W, IDC= 555mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 4.7uH 1/4W 0307

4.7uH 10% 1/4W, IDC= 530mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 5.6uH 1/4W 0307

5.6uH 10% 1/4W, IDC= 500mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 6.8uH 1/4W 0307

6.8uH 10% 1/4W, IDC= 470mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hàng còn: 2400 Cái

Cuộn Cảm 8.2uH 1/4W 0307

8.2uH 10% 1/4W, IDC= 425mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 10uH 1/4W 0307

10uH 10% 1/4W, IDC= 370mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 15uH 1/4W 0307

15uH 10% 1/4W, IDC= 335mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 18uH 1/4W 0307

18uH 10% 1/4W, IDC= 315mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 22uH 1/4W 0307

22uH 10% 1/4W, IDC= 285mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 27uH 1/4W 0307

27uH 10% 1/4W, IDC= 270mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 33uH 1/4W 0307

33uH 10% 1/4W, IDC= 255mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 39uH 1/4W 0307

39uH 10% 1/4W, IDC= 240mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 47uH 1/4W 0307

47uH 10% 1/4W, IDC= 205mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 56uH 1/4W 0307

56uH 10% 1/4W, IDC= 195mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 68uH 1/4W 0307

68uH 10% 1/4W, IDC= 185mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hàng còn: 240 Cái

Cuộn Cảm 82uH 1/4W 0307

82uH 10% 1/4W, IDC= 175mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 100uH 1/4W 0307

100uH 10% 1/4W, IDC= 165mA, Size 3.0x7.0mm

750 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 120uH 1/4W 0307

120uH 10% 1/4W, IDC= 160mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 150uH 1/8W 0307

150uH 10% 1/4W, IDC= 150mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 180uH 1/4W 0307

180uH 10% 1/4W, IDC= 140mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 220uH 1/4W 0307

220uH 10% 1/4W, IDC= 130mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 330uH 1/4W 0307

330uH 10% 1/4W, IDC= 100mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 470uH 1/4W 0307

470uH 10% 1/4W, IDC= 90mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 560uH 1/4W 0307

560uH 10% 1/4W, IDC= 85mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Cuộn Cảm 680uH 1/4W 0307

680uH 10% 1/4W, IDC= 75mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hàng còn: 2400 Cái

Cuộn Cảm 1mH 1/4W 0307

1mH 10% 1/4W, IDC= 60mA, Size 3.0x7.0mm

650 đ/Cái

Hết hàng

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký