Cuộn Cảm Dán SMD (66)

L06031R8CGSTR Cuộn Cảm 1.8nH 0603 1A

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 506 Gói(5pcs)

L06032R2AHLTR Cuộn Cảm 2.2nH 0603 1A

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 513 Gói(5pcs)

MLG1608B22NJ Cuộn Cảm 22nH 0603 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 253 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 1uH 1206 100mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(4cái)

Hàng còn: 943 Gói(4cái)

SWEL3216S100KT Cuộn Cảm 10uH 1206 25mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói (4con)

Cuộn Cảm 3.9nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 178 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 680nH 0805 150mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 648 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 18nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 670 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 4.7nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 318 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 33nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 700 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 6.8nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 600 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 22nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 790 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 8.2nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 594 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 68nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 580 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 10uH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 985 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 15nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 637 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 470nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 321 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 100nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 10nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 639 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 120uH 0805 50mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 648 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 27nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 40 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 220pH 0805 50mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 100pH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 120nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 150nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 220nH 0805 250mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 180nH 0805 250mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Cái

Cuộn Cảm 1uH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1038 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 270nH 0805 250mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 330nH 0805 200mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 390nH 0805 200mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 540nH 0805 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 560nH 0805 150mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

HNLS1608-68NJ Cuộn Cảm 68nH 0603 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 293 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 820nH 0805 150mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

HNLS1608-39NJ Cuộn Cảm 39nH 0603 300mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 103 Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 1.2uH 0805 80mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 1.5uH 0805 80mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 1.8uH 0805 50mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Cuộn Cảm 2.2uH 0805 30mA

10%, ferrite multilayer

2,000 đ/Gói(5pcs)

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký