Cuộn Cảm SMD 0603 (6)

L06031R8CGSTR Cuộn Cảm 1.8nH 0603

1.8nH 0603, 1A, 50-1.9GHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 2508 Gói(5pcs)

L06032R2AHLTR Cuộn Cảm 2.2nH 0603

2.2nH 0603, 1A, 50-1.9GHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 520 Gói(5pcs)

MLG1608B22NJ Cuộn Cảm 22nH 0603

22nH 0603, 1A, 50-1.9GHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1715 Gói(5pcs)

HNLS1608-68NJ Cuộn Cảm 68nH 0603

68nH 0603, 1A, 50-1.9GHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 393 Gói(5pcs)

HNLS1608-39NJ Cuộn Cảm 39nH 0603

39nH 0603, 1A, 50-1.9GHz

2,000 đ/Gói(5pcs)

Hàng còn: 1078 Gói(5pcs)

HBLS1608-47NJ Cuộn Cảm 0603 47nH

47NH 0603, 1A, 50-1.9GHz

400 đ/Cái

Hàng còn: 3230 Cái

Chat
Đăng Nhập X

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký