Darlington Transistors (25)

China TIP110-CN Transistor NPN 1 Ngõ Ra Darlington 60V 2A TO-220
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 2A, công suất: 2W
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 153
Chính hãng TIP127 Transistor PNP 1 Ngõ Ra Darlington 100V 5A TO-220
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 5A, công suất: 65W
6.600 đ/Cái
Hàng còn: 52
Chính hãng ULN2803G Transistor NPN 8 Ngõ Ra Darlington 50V 500mA 18-SOP
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 1.47W
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 1074
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 16A, công suất: 125W
40.000 đ/Cái
Hết hàng
Taiwan MJD122T4G Transistor NPN 1 Ngõ Ra Darlington 100V 8A TO-252
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 8A, công suất: 20W
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 200
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 10A, công suất: 80W
4.500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng M54532P Transistor NPN 4 Ngõ Ra Darlington 50V 1.5A 16-DIP
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 1.5A, công suất: 1.92W
29.500 đ/Cái
Hàng còn: 48
Điện áp Vce max: 90V, dòng Ic max: 3A, công suất: 20W
145.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 4A, công suất: 40W
6.000 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng TIP122 Transistor NPN 1 Ngõ Ra Darlington 100V 5A TO-220
Điện áp Vce max: 100V, dòng Ic max: 5A, công suất: 65W
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 783
Chính hãng TIP110 Transistor NPN 1 Ngõ Ra Darlington 60V 2A TO-220
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 2A, công suất: 50W
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 188
Chính hãng ULN2004 Transistor NPN 7 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 16-SOIC
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
9.000 đ/Cái
Hàng còn: 454
Chính hãng M54522P Transistor NPN 8 Ngõ Ra Darlington 40V 0.4A 18-DIP
Điện áp Vce max: 40V, dòng Ic max: 0.4A, công suất: 1.79W
42.000 đ/Cái
Hàng còn: 69
Điện áp Vce max: -45V, dòng Ic max: -1A, công suất: 0.8W
16.000 đ/Cái
Hết hàng
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 5A, công suất: 65W
4.500 đ/Cái
Hàng còn: 163
Điện áp Vce max: 60V, dòng Ic max: 5A, công suất: 65W
4.800 đ/Cái
Hàng còn: 123
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
9.500 đ/Cái
Hết hàng
Chính hãng ULN2003A Transistor NPN 7 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 16-SOIC
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
15.000 đ/Cái
Hàng còn: 887
Chính hãng ULN2803AFWG Transistor NPN 8 Ngõ Ra  Darlington 50V 0.5A 18-SOIC
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 1.31W
37.000 đ/Cái
Hàng còn: 133
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 2.25W
14.000 đ/Cái
Hàng còn: 368
Chính hãng ULN2803APG Transistor NPN 8 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 18-DIP
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 1.47W
30.500 đ/Cái
Hàng còn: 664
Chính hãng ULN2004AN Transistor NPN 7 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 16-DIP
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 592
Chính hãng ULN2003APG Transistor NPN 7 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 16-DIP
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A, công suất: 1.47W
19.000 đ/Cái
Hàng còn: 637
Chính hãng ULN2803ADWR Transistor NPN 8 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 18-SOIC
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
34.500 đ/Cái
Hàng còn: 399
Chính hãng ULN2003ADR Transistor NPN 7 Ngõ Ra Darlington 50V 0.5A 16-SOIC
Điện áp Vce max: 50V, dòng Ic max: 0.5A
10.800 đ/Cái
Hàng còn: 552

Đăng nhập

Chat