Đầu Cắm Banana (87)

Đế Banana 4mm Cái Dài 45mm Ốc M5 Vàng

ABS 24A 1KV

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 45mm Ốc M5 Đỏ

ABS 24A 1KV

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 45mm Ốc M5 Xanh Lá

ABS 24A 1KV

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 45mm Ốc M5 Xanh Dương

ABS 24A 1KV

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Dài 41mm Đen V2

Chất liệu: ABS, 24A 60VDC

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 6 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Chữ T 10A Đỏ

ABS, 10A 30VDC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 74 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Đỏ

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 221 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Chữ T 10A Xanh Lá

ABS, 10A 30VDC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Xanh Lá

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Chữ T 10A Xanh Dương

ABS, 10A 30VDC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Vàng

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 162 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Chữ T 10A Vàng

ABS, 10A 30VDC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Đen

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 237 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Xanh Dương

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 138 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 23mm Trắng

30VDC 10A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 165 Cái

Đế Banana 2mm Cái Dài 7mm

Din = 2mm, Dout = 3mm, L=7mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 994 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Dài 60mm Nối Dây Đen

Banana Jack D=4MM, L=60MM, 20A

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 29mm Đen

Dout 10mm, Din 4mm, L=23mm, ABS, 24A 60VDC

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 301 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Dài 30mm Nối Dây Đen

10A 30VDC

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 107 Cái

Đầu Banana Đực A-1.008R 2mm Dài 26.5mm Nối Dây Đỏ

P/N: BAP-2MM-Gold, 10A 30V

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 568 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 45mm Ốc M5 Đen

ABS 24A 1KV

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 46 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 36mm Ốc M4 Màu Đen

Vật liệu: ABS, 50VDC 16A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 276 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Chữ T 10A Đen

ABS, 10A 30VDC

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 76 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 22mm Ốc M6 Đen

ABS, 30VAC 60VDC 24A

4,500 đ/Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 33mm Ốc M4-V2 Đen

ABS 24A 1KV

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 94 Cái

JS-910B Đế Banana 4mm Cái Dài 33mm Đen

32A 1KV

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 171 Cái

Đầu Banana Đực 4mm Dài 41mm Nối Dây

10A 30V

3,200 đ/Cặp (Đỏ+Đen)

Hàng còn: 166 Cặp (Đỏ+Đen)

Đầu Banana Đực Đôi 4mm Dài 40mm Nối Dây Đen

30VAC-60VDC 10A, jack mạ vàng, vỏ PVC

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 129 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 36mm Ốc M4 Màu Vàng

Vật liệu: ABS, 50VDC 16A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 197 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 36mm Ốc M4 Màu Xanh Dương

Vật liệu: ABS, 50VDC 16A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 36mm Ốc M4 Màu Xanh Lá

Vật liệu: ABS, 50VDC 16A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 198 Cái

Đế Banana 4mm Cái Dài 36mm Ốc M4 Màu Đỏ

Vật liệu: ABS, 50VDC 16A

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 111 Cái

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Vàng

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Đen

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 78 Cái

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Xanh Dương

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Đỏ

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 80 Cái

Đầu Banana Đực Đôi 4mm Dài 40mm Nối Dây Đỏ

30VAC-60VDC 10A, jack mạ vàng, vỏ PVC

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 133 Cái

Đầu Banana Đực A-1.008R 2mm Dài 26.5mm Nối Dây Đen

P/N: BAP-2MM-Gold, 10A 30V

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 508 Cái

Đầu Banana Đực A-1.008R 2mm Dài 26.5mm Nối Dây Vàng

P/N: BAP-2MM-Gold, 10A 30V

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 303 Cái

Đầu Banana Đực A-1.008R 2mm Dài 26.5mm Nối Dây Xanh Lá

P/N: BAP-2MM-Gold, 10A 30V

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 553 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký