Đầu Cắm Banana (87)

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 36

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 24

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 46

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 44

Đầu Banana Đực 4mm Dài 41mm Đen V2

Chất liệu: ABS, 24A 60VDC

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 164

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 232

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 178

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 394

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 274

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 42

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 365

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 244

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 167

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 200

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 75

Đế Banana 2mm Cái Dài 7mm

Din = 2mm, Dout = 3mm, L=7mm

3,000 đ/Cái

Hàng còn: 986

6,000 đ/Cái

Hàng còn: 200

Đế Banana 4mm Cái Dài 29mm Màu Đen

Dout 10mm, Din 4mm, L=23mm, ABS, 24A 60VDC

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 77

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 87

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 309

12,500 đ/Cái

Hàng còn: 23

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 273

5,500 đ/Cái

Hàng còn: 210

4,500 đ/Cái

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 82

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 424

3,200 đ/Cặp (Đỏ+Đen)

Hàng còn: 922

Đầu Banana Đực Đôi 4mm Dài 40mm Nối Dây Màu Đen

30VAC-60VDC 10A, jack mạ vàng, vỏ PVC

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 109

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 186

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 185

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 196

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 97

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Màu Vàng

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 78

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Màu Đen

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 72

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 58

Đầu Banana 2mm Đực 37mm Nối Dây Màu Đỏ

Chất liệu: đồng, 30VDC 10A

6,700 đ/Cái

Hàng còn: 74

Đầu Banana Đực Đôi 4mm Dài 40mm Nối Dây Màu Đỏ

30VAC-60VDC 10A, jack mạ vàng, vỏ PVC

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 66

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 349

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 208

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 453
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký