Đầu Đọc Thẻ Nhớ (8)

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Micro SD

Dùng để đọc thẻ nhớ Micro SD

9,500 đ/Cái

Hàng còn: 187 Cái

UGreen Đầu Đọc Thẻ Nhớ TypeC USB 3.0

Dùng để đọc thẻ Micro SD, SD

274,000 đ/Cái

Hàng còn: 3 Cái

UGreen Đầu Đọc Thẻ Nhớ USB 3.0 OTG

Dùng để đọc thẻ Micro SD (TF), SD, MS, CF

279,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Đầu Đọc Thẻ Nhớ USB 2.0

Dùng để đọc thẻ Micro SD, Micro MS, SD, MS Duo

79,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

Đầu Đọc Thẻ Nhớ USB 3.0

Dùng để đọc thẻ Micro SD, Micro MS, SD, MS Duo

169,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Đa Năng 3.0

Dùng để đọc thẻ MS, XD, SD, TF,CF

235,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

Đầu Đọc Thẻ Nhớ Đa Năng 2.0

Dùng để đọc thẻ MS, XD, SD, TF,CF, M2

108,000 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái

Khay Thẻ Nhớ MicroSD

Dùng để chuyển đổi sang máy in 3D hoặc máy ảnh...

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 137 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký