Đầu Kẹp Cá Sấu, Đầu Móc (36)

Đầu Cosse Test DCC 4mm 3KV 20A Vàng

Size(DxL) 8x41mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Đầu Cosse Test DCC 4mm 3KV 20A Đen

Size(DxL) 8x41mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

Đầu Cosse Test DCC 4mm 3KV 20A Đỏ

Size(DxL) 8x41mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 89 Cái

P2005 Kẹp Cá Sấu Đỏ 50mm

Kẹp cá sấu 50mm, 10A

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Đầu Cosse Test DCC 4mm 3KV 20A Xanh Lá

Size(DxL) 8x41mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái

Kẹp Cá Sấu 28mm

Kẹp cá sấu inox dài 28mm, tổng chiều dài 39mm

700 đ/Cặp(Đen-Đỏ)

Hàng còn: 4571 Cặp(Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu Vàng 50A Miệng 20mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 20mm, D=4mm, 50A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 32A Miệng 30mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 30mm, D=4mm, 32A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 5A Dài 40mm

Miệng mở: 10mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 5A Dài 40mm

Miệng mở: 10mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 478 Cái

P2005 Kẹp Cá Sấu Đen 50mm

Kẹp cá sấu 50mm, 10A

17,000 đ/Cái

Hàng còn: 178 Cái

HT02 Đầu Móc

Dùng để móc kiểm tra mạch, có nhiều màu

7,000 đ/Đầu

Kẹp Cá Sấu Đen 50A Miệng 20mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 20mm, D=4mm, 50A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 83 Cái

Kẹp Cá Sấu Xanh Lá 50A Miệng 20mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 20mm, D=4mm, 50A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 115 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 92cm 100A

Miệng mở: 30mm, màu đen

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 409 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 50A Dài 80mm

Miệng mở 20mm, 50A

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 106 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 5A Dài 50mm

Miệng mở: 12mm

2,000 đ/Cái

Hàng còn: 110 Cái

Kẹp Cá Sấu Vàng 30A Miệng 6mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 6mm, miệng mở 10mm, lỗ xỏ dây 4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 182 Cái

Kẹp Cá Sấu Xanh Dương 30A Miệng 6mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 6mm, miệng mở 10mm, lỗ xỏ dây 4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

Kẹp Cá Sấu Xanh Lá 30A Miệng 6mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 6mm, miệng mở 10mm, lỗ xỏ dây 4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 262 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 30A Miệng 6mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 6mm, miệng mở 10mm, lỗ xỏ dây 4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 342 Cái

Kẹp Cá Sấu Vàng 30A Miệng 4.5mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 4.5mm, miệng mở 13mm, D=4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 217 Cái

Kẹp Cá Sấu Xanh Dương 30A Miệng 4.5mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 4.5mm, miệng mở 13mm, D=4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 194 Cái

Kẹp Cá Sấu Xanh Lá 30A Miệng 4.5mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 4.5mm, miệng mở 13mm, D=4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 199 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 30A Miệng 4.5mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 4.5mm, miệng mở 13mm, D=4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 244 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 92cm 100A

Miệng mở: 30mm, màu đỏ

7,300 đ/Cái

Hàng còn: 401 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 50A Dài 80mm

Miệng mở 20mm, 50A

26,000 đ/Cái

Hàng còn: 101 Cái

Kẹp Cá Sấu Đen 32A Miệng 30mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 30mm, D=4mm, 32A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 34 Cái

Kẹp Cá Sấu 35mm

Kẹp cá sấu inox dài 35mm, tổng chiều dài 46mm.

1,400 đ/Cặp (Đen-Đỏ)

Hàng còn: 13965 Cặp (Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu 45mm

Kẹp cá sấu inox dài 45mm, tổng chiều dài 55mm

2,000 đ/Cặp(Đen-Đỏ)

Hàng còn: 7835 Cặp(Đen-Đỏ)

Kẹp Cá Sấu Đỏ 30A Miệng 6mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 6mm, miệng mở 10mm, lỗ xỏ dây 4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 220 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 30A Miệng 4.5mm Xỏ Dây 4mm

Miệng rộng 4.5mm, miệng mở 13mm, D=4mm, 30A

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 210 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 50A Miệng 20mm Xỏ Dây 4mm

Miệng mở 20mm, D=4mm, 50A

35,000 đ/Cái

Hàng còn: 52 Cái

Kẹp Cá Sấu Đỏ 5A Dài 50mm

Miệng mở: 12mm

2,000 đ/Cái

Kẹp Cá Sấu 15cm 50A

Kẹp cá sấu 15cm, 50A, có màu đen, đỏ

13,500 đ/Cái

HT01 Đầu Móc Kiểm Tra Điện 5A

5A 250V

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký