Lọc sản phẩm
 • Kiểu gắn

  Kiểu gắn

  Hàn PCB (11)
  Gắn nối dây (8)
  Kim bấm dây (2)
 • Số hàng chân

  Số hàng chân

 • Số tiếp diểm

  Số tiếp diểm

 • Hướng cắm chân

  Hướng cắm chân

 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Đầu Nối 3.0mm (21)

Đầu Nối Dây 3.0mm 16 Chân

Đầu nối Female-Male, 16(2x8) chân, pitch 3.0mm

10,500 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 370 Bộ(M+FM)

Kim Bấm Dây Đầu Cái 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu cái

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 8657 Gói(2pcs)

Kim Bấm Dây Đầu Đực 3.0mm

Kim dùng cho connector loại 3.0mm đầu đực

500 đ/Gói(2pcs)

Hàng còn: 7905 Gói(2pcs)

Đầu Nối 3.0mm 2 Chân Cong Hàn PCB

1x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái

Đầu Nối 3.0mm 4 Chân Cong Hàn PCB

2x2Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 261 Cái

Đầu Nối 3.0mm 6 Chân Cong Hàn PCB

2x3Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 5A

2,900 đ/Cái

Hàng còn: 277 Cái

Đầu Nối 3.0mm 8 Chân Cong Hàn PCB

2x4Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

3,500 đ/Cái

Hàng còn: 275 Cái

Đầu Nối 3.0mm 10 Chân Cong Hàn PCB

2x5Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 260 Cái

Đầu Nối 3.0mm 12 Chân Cong Hàn PCB

2x6Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Đầu Nối 3.0mm 14 Chân Cong Hàn PCB

2x7Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 296 Cái

Đầu Nối 3.0mm 16 Chân Cong Hàn PCB

2x8Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

Đầu Nối 3.0mm 18 Chân Cong Hàn PCB

2x9Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

6,600 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu Nối 3.0mm 20 Chân Cong Hàn PCB

2x10Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

7,200 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

Đầu Nối 3.0mm 24 Chân Cong Hàn PCB

2x12Pin 3.0mm cong 90 độ, 250V 7A

8,000 đ/Cái

Đầu Nối Dây 3.0mm 2 Chân

Đầu nối Female-Male, 2(1x2) chân, khoảng cách 3.0mm

3,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 464 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 4 Chân

Đầu nối Female-Male, 4(2x2) chân, pitch 3.0mm

4,000 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 478 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 6 Chân

Đầu nối Female-Male, 6(2x3) chân, pitch 3.0mm

5,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 626 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 8 Chân

Đầu nối Female-Male, 8(2x4) chân, pitch 3.0mm

6,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 571 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 10 Chân

Đầu nối Female-Male, 10(2x5) chân, pitch 3.0mm

7,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 176 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 12 Chân

Đầu nối Female-Male, 12(2x6) chân, pitch 3.0mm

8,200 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 243 Bộ(M+FM)

Đầu Nối Dây 3.0mm 14 Chân

Đầu nối Female-Male, 14(2x7) chân, pitch 3.0mm

9,300 đ/Bộ(M+FM)

Hàng còn: 298 Bộ(M+FM)
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký