Lọc sản phẩm
 • Loại

  Loại

  M (13)
  PG (13)
 • Tồn kho

  Tồn kho

  Hàng còn
  Tất cả

Đầu Nối Gắn Hộp (26)

PG9 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=4~8mm, đường kính ren: 15.2mm, ren dài: 8mm

1,300 đ/Cái

Hàng còn: 151 Cái

PG11 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=5~10mm, đường kính ren: 18.6mm, ren dài: 8mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 408 Cái

PG13.5 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=6~12mm, đường kính ren: 22.4mm, ren dài: 10mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 413 Cái

PG16 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 22.5mm, ren dài: 10mm

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 465 Cái

PG19 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=12~16mm, đường kính ren: 24mm, ren dài: 10mm

4,900 đ/Cái

Hàng còn: 489 Cái

PG21 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 28.3mm, ren dài: 10mm

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

PG25 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=15~21mm, đường kính ren: 30mm, ren dài: 11mm

8,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

PG29 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=18~25mm, đường kính ren: 37mm, ren dài: 12mm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

M12x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 7mm, ren dài: 10mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 180 Cái

PG36 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=22~32mm, đường kính ren: 47mm, ren dài: 14mm

11,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

PG42 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=32~38mm, đường kính ren: 54mm, ren dài: 14mm

13,900 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

M16x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=4~8mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 16mm

1,600 đ/Cái

Hàng còn: 224 Cái

PG48 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=37~44mm, đường kính ren: 59.3mm, ren dài: 15mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

M18x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=5~10mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 18mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 191 Cái

PG63 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=42-50mm, đường kính ren: 71mm, ren dài: 28mm

18,700 đ/Cái

M20x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=6~12mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 20mm

2,400 đ/Cái

Hàng còn: 393 Cái

M22x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 8mm, ren dài: 22mm

3,100 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

M24x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 24mm

2,600 đ/Cái

Hàng còn: 298 Cái

M25x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=10~14mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 25mm

3,900 đ/Cái

Hàng còn: 390 Cái

M27x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 27mm

3,600 đ/Cái

M30x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 9mm, ren dài: 30mm

6,300 đ/Cái

Hàng còn: 183 Cái

M32x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=13~18mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 32mm

7,500 đ/Cái

Hàng còn: 181 Cái

M36x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=3~6mm, đường kính ren: 10mm, ren dài: 36mm

8,500 đ/Cái

Hàng còn: 98 Cái

M40x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=18~25mm, đường kính ren: 11mm, ren dài: 40mm

12,000 đ/Cái

Hàng còn: 96 Cái

M50x1.5 Đầu Nối Chống Nước IP68

Vật liệu PA, dây D=32~38mm, đường kính ren: 12mm, ren dài: 50mm

16,000 đ/Cái

Hàng còn: 100 Cái

PG7 Đầu Nối Chống Nước IP66

Vật liệu PA, dây D=3.5~6mm, đường kính ren: 12.5mm, ren dài: 8mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 405 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký