Đầu Nối Khí Có Ren Thẳng (5)

PC4-M5 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 5mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 4mm, ren ngoài: 5mm

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 86 Cái

PC4-M6 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 6mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 4mm, ren ngoài: 6mm

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 170 Cái

PC4-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 2mm

Mực in: 1.75mm, ID: 2mm, nối ống PTFE 6mm, ren ngoài: 9.7mm

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

PC6-01 Đầu Nối Khí Ren Ngoài 9.7mm Lỗ 4mm

Mực in: 3mm, ID: 4mm, nối ống PTFE 6mm, ren ngoài: 9.7mm

10,500 đ/Cái

Hàng còn: 93 Cái

PC4-01 Đầu Nối Khí Nén E3D V6 Inox 304

Mực in: 1.75/3.0mm, ID: 4mm, OD: 10mm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 186 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký